ENGLISH
 

Hepatitis C

Georgië

Voor drugsgebruikers is de weg naar een remedie voor Hepatitis C (HCV) lang en hobbelig. Mainline startte in oktober 2014 samen met lokale partner Tanadgoma een nieuw project in Georgië: Hepatitis C, trapsgewijs naar zorg.

De weg naar genezing
“Het gebrek aan kennis over hepatitis C (hcv) en overdracht is de eerste uitdaging”, zegt Hatun Eksen, projectleider bij Mainline. “Eerst moeten gebruikers zich bewust worden van de risico’s. Als men zich vervolgens wil laten testen, is het belangrijk dat de gebruikers de testcentra ook weten te vinden.”

Maar er zijn beren op de weg volgens Eksen. “De kosten en de vrees voor bijwerkingen kunnen de toegang tot behandeling in de weg zitten. Het idee dat men gedurende een lange periode geen drugs of alcohol mag gebruiken, kan bijvoorbeeld zeer belemmerend werken om hulp te zoeken”, aldus Eksen.

Toegang tot zorg verbeteren
‘Trapsgewijs naar zorg’ verwijst naar de diverse stappen in het genezingsproces van hcv. “Doel van dit nieuwe project is om vanuit het perspectief van de gebruiker naar alle stappen te kijken en zo de toegang tot zorg en behandeling van hcv te verbeteren. Interessant in dit verband is dat het farmaceutische bedrijf Gilead mogelijk de nieuwe antivirale middelen (DAAs) beschikbaar gaat maken in Georgië in 2015.”

Doelgerichte aanpak
De afgelopen tijd waren outreachwerkers in twee Georgische steden flink in actie. Ze gaven gerichte informatie over hcv onder drugsgebruikers en verzamelden via vragenlijsten en groepsdiscussies veel informatie. “De eerste resultaten tonen aan dat de hoge kosten en de vrees voor de uitkomst van de test drugsgebruikers ervan weerhouden zich te laten testen. Toch gaf 85% van de respondenten aan HCV positief te zijn. Ook de angst voor bijwerkingen van de behandeling is groot. 59% bezoekt geen dokter na een HCV diagnose. Weinig respondenten hebben kennis van de (nieuwe) antivirale middelen & behandelmogelijkheden.

Projectleider: Hatun Eksen


We gaan nu kijken hoe we de testen en behandeling toch toegankelijk kunnen maken voor deze groep. Kennis overbrengen over de verschillende middelen, de mogelijke bijwerkingen en de slagingskans kan hierbij helpen. Ook is het belangrijk dat mensen weten hoe zij anderen kunnen besmetten als zij HCV positief zijn. Er bestaan nog mythes over besmetting, zoals dat je HCV kan krijgen door nagelbijten, door het gebruik van slechte kwaliteit heroïne of door gebruik van methadon. Het voorkomen van her-infecties is een laatste belangrijk doel voor dit jaar. Het project zal gebruikers beter in staat stellen om een afgewogen keuze te maken.”

Dit project wordt gefinancierd door het GoShape programma van Gilead.

Onze huidige projecten


Harm reduction voor kwetsbare migranten die drugs gebruiken in de EU

Verschillende risicofactoren vergroten de kwetsbaarheid van (nieuwe) groepen migranten voor problematisch drugsgebruik. Deze risicofactoren zijn bijvoorbeeld traumatische ervaringen, een geisoleerde positie in de maatschappij, werkloosheid en armoede. Gezondheidszorg, harm reduction projecten en gemeenten in de hele Europese Unie staan voor de urgente vraag hoe zij in de behoeften van deze migranten kunnen voorzien. 

> Lees meer
internationaal

Mindful muscles

VERENIGD KONINKRIJK, FINLAND, GRIEKENLAND, ESTLAND, SERVIË, PORTUGAL, NEDERLAND

Harm reduction-benaderingen worden zelden toegepast in een recreatieve sportcontext. En waarom zouden we - sport staat gelijk aan gezondheid, toch? Niet altijd. Onderzoek toont aan dat het gebruik van performance and image-enhancing drugs (PIED's) ook geregeld voorkomt in verschillende recreatieve sporten. En voor mensen die vaak en in hoge doseringen gebruiken, kunnen schadebeperkende interventies een groot verschil maken.

> Lees meer

Nationale Postcode Loterij

Nationale Postcode Loterij kent van 2022 tot 2024 schenking toe aan Mainline. Met dit geld versterken we de komende drie jaar onze organisatie en met name het veldwerkteam.

> Lees meer

Aandacht voor herstel

Herstel en herstel-gerichte zorg zijn binnen de psychiatrie steeds meer centraal komen te staan. Manieren vinden om ondanks een chronische beperking of aandoening een bevredigend, hoopvol leven te leiden, staan hierbij vaak centraal. Maar ook binnen de verslavingszorg komt er de laatste jaren steeds meer aandacht voor herstel. 

> Lees meer
nationaal

Peer2Peer

Om jongvolwassenen (18 tot 35 jaar) die drugs gebruiken in de marges beter te bereiken, zet Mainline een peer-to-peer voorlichtingsproject op. We richten ons hierbij op jongeren die vaak met veel verschillende uitdagingen tegelijk moeten dealen, denk aan: dakloosheid, schulden, ruzies en psychische problemen. Een balans houden in het drugsgebruik kan dan soms erg lastig zijn. In dit peer-to-peer project wordt de voorlichting gegeven door jongvolwassenen die vergelijkbare ervaringen hebben als de doelgroep. 

> Lees meer

Onze afgeronde projecten

nationaal

Omgaan met verward gedrag

Deskundigheidsbevordering zorg in de maatschappelijke opvang

Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen te maken met ernstig verwarde personen. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol en soms is er ook sprake van psychiatrische issues, trauma en/of een lichte verstandelijke beperking. Om professionals die met deze doelgroep werken te ondersteunen ontwikkelde Mainline en Volksbond Streetcornerwork een training en een boekje met handvatten.

> Lees meer
internationaal

Mainline: doping in de recreatieve sport

Mainline is onderdeel van een nieuw Europees project dat twee online interventies voor ‘Performance and Image Enhancing Drugs (PIED)’ toetst. Objectieve informatie over dit onderwerp is mondjesmaat beschikbaar, maar er wordt al jaren van uit gegaan dat het gebruik van PIED in de recreatieve sport toeneemt. Het gaat hier dan om middelen die mensen (zouden) helpen bij het afvallen en/of het sneller kweken van spieren. 

> Lees meer
nationaal

Chemsex

Het gebruik van drugs tijdens seks is een groeiend wereldwijd fenomeen, vooral onder mannen die seks hebben met mannen (MSM). Bij professionals is seks onder invloed van drugs door MSM beter bekend als 'chemsex'.

> Lees meer
nationaal

Hepatitis C - Amsterdam

Nederland

In 2014 deed Mainline onderzoek naar risicoprevalentie en kennis op het gebied van Hepatitis C (HCV) onder bezoekers van laagdrempelige dag-inloopvoorzieningen in Amsterdam. Afgelopen februari 2017 is het HCV Project Amsterdam gestart: Bewustwording, opsporing en toeleiding tot effectieve Hepatitis C zorg; Naar virus-eliminatie onder (ooit) injecteerders in Amsterdam.

> Lees meer
internationaal

Harm reduction voor stimulantgebruikers

Mainline-GIZ onderzoek

Mainline onderzocht de ‘best practices’ in verschillende landen op het gebied van harm reduction-interventies voor gebruikers van stimulanten. Het project wordt ondersteund door Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) onder het programma Global Partnership on Drug Policies and Development (GPDPD).

> Lees meer
nationaal

Quickscan Kampen

In oktober 2017 is Mainline in opdracht van de gemeente Kampen gestart met een Quickscan naar middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen in deze gemeente. 

> Lees meer
Copyright Mainline 2022. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.