ENGLISH
 

GHB overdosis preventie

Nederland & België

In een veranderde maatschappij, waarbij mensen experimenteren met nieuwe soorten drugs, is een urgente noodzaak om kennis op te doen van overdosis risico’s onder mensen die andere drugs (dan opiaten zoals heroine) gebruiken.

Stijging GBH gebruik
In Nederland en België stijgt de laatste jaren het aantal jonge mensen dat veelvuldig gamma-hydroxybutaan zuur (GHB) gebruikt. Naar schatting zijn er in Nederland alleen al 22.000 mensen die dagelijks GHB gebruiken en die een sterke lichamelijke en psychologische afhankelijkheid van GHB hebben opgebouwd.

Onder GHB gebruikers komt overdosis voor in verschillende vormen, uiteenlopend van het kortstondig verliezen van het bewustzijn (een zg. G-slaapje) tot ernstige stuiptrekkingen en coma. Jonge mensen beoordelen hun lichamelijke reacties op GHB niet perse als problematisch en hebben een lakse houding ten opzichte van outgaan.


Moeilijk bereikbaare groepen
De groep dagelijkse gebruikers van GHB is lastig te bereiken. Hoewel ze vaak beginnen met gebruik in een sociale context (bijvoorbeeld in het uitgaansleven), isoleren ze zich meer als hun gebruik problematischer wordt. Daardoor wordt GHB onder deze groep veelal thuis en alleen gebruikt. Daarnaast weten we eigenlijk heel weinig over deze groep mensen, voor wie GHB een dagelijkse behoefte is geworden. Hetzelfde kunnen we zeggen over jonge mensen in andere Europese landen die weer andere typen drugs gebruiken, maar die gelijksoortig risicogedrag laten zien en die niet bereikt worden met preventicampagnes of harm reduction voorliching.

Onderzoek & resultaat
Om inzicht te krijgen in boven beschreven zaken, is van juni tot en met oktober 2014 een onderzoek uitgevoerd onder 146 GHB gebruikers in Nederland en België. Lees meer over het onderzoek & uitkomsten.

Lees hier het rapport 'Overdosispreventie onder mensen die GHB gebruiken'


Dit project is mogelijk gemaakt dankzij de financiele steun van de Europese Commissie* en het Fonds Psychische Gezondheid.

*) Mainline is verantwoordelijk voor deze website. De Europese Commissie kan voor de inhoud van deze site niet aansprakelijk gesteld worden.

Contactpersoon: Rian Warmoeskerken 
Programma manager Nationaal


Trainingen
Kennis uit dit onderzoek hebben we verwerkt in een aantal trainingen.

Workshop over GHB

Training SLIK: over middelengebruik bij jongeren


Partners
Naast het Centrum voor Verslavings Onderzoek (CVO,) onze belangrijkste partner, werkt Mainline in dit project samen met een groot netwerk van organisaties in Nederland en België: het Trimbos Instituut, de Regenbooggroep (Correlations netwerk), IrisZorg, CGG Vagga en Free-Clinic.

Daarnaast betrekken we APDES in Portugal op basis van hun expertise rondom heroïneoverdoses.


Om uit te vinden of de uitkomsten van ons project ook relevant zijn voor gebruikers van andere soorten drugs dan opiaten werken we samen met Progressive uit Tsjechie vanwege hun ervaring met crystal-methamphetamine en het Romanian Harm Reduction Network op basis van hun kennis over mephedrone.

Ten slotte koppelen we ons project aan het International Drug Policy Consortium (IDPC).

Onze huidige projecten


nationaal

Verwarde personen

Deskundigheidsbevordering zorg in de maatschappelijke opvang

Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen te maken met ernstig verwarde personen. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol (dubbel diagnose) en soms is er ook sprake van een lichte verstandelijke beperking (triple diagnose). Om professionals die met deze doelgroep werken te ondersteunen ontwikkelen Mainline en Volksbond Streetcornerwork een training. Ook gaan wij gezamenlijk een handleiding ontwikkelen die landelijk beschikbaar wordt.

> Lees meer
nationaal

Hepatitis C - Amsterdam

Nederland

In 2014 deed Mainline onderzoek naar risicoprevalentie en kennis op het gebied van Hepatitis C (HCV) onder bezoekers van laagdrempelige dag-inloopvoorzieningen in Amsterdam. Afgelopen februari 2017 is het HCV Project Amsterdam gestart: Bewustwording, opsporing en toeleiding tot effectieve Hepatitis C zorg; Naar virus-eliminatie onder (ooit) injecteerders in Amsterdam.

> Lees meer
nationaal

Chemsex

In de gaycene is het gebruik van drugs tijdens de seks wereldwijd een groeiend fenomeen. Vooral de opkomst van het gebruik van crystal meth en het injecteren van drugs (slammen) springt hierbij in het oog. Op dating apps en websites zoeken mannen naar sekspartners met dezelfde intenties. Ze screenen hierbij vaak op termen als ‘high & horny’, ‘party & play’, ‘chems-friendly’, ‘chems’, ‘parTy’, ‘chill out’ of ‘sleazy sex’. Onder professionals wordt seks onder invloed van drugs door mannen die seks hebben met mannen (MSM) 'chemsex' genoemd.

> Lees meer
internationaal

Bridging the Gaps 2 - 2016 t/m 2020

Indonesië, Kenia, Nepal, Pakistan, Zuid-Afrika, Tanzania (NIEUW!)

Het Bridging the Gaps programma heeft een tweede ronde financiering ontvangen van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daardoor kunnen we ons tot 2020 blijven inzetten om de gezondheid en rechtspositie van druggebruikers, sekswerkers en lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) mensen in bovenstaande zes landen te verbeteren.

> Lees meer
internationaal

Mainline: doping in de recreatieve sport

Mainline is onderdeel van een nieuw Europees project dat twee online interventies voor ‘Performance and Image Enhancing Drugs (PIED)’ toetst. Objectieve informatie over dit onderwerp is mondjesmaat beschikbaar, maar er wordt al jaren van uit gegaan dat het gebruik van PIED in de recreatieve sport toeneemt. Het gaat hier dan om middelen die mensen (zouden) helpen bij het afvallen en/of het sneller kweken van spieren. 

> Lees meer
nationaal

GHB overdosis preventie

Nederland & België

In een veranderde maatschappij, waarbij mensen experimenteren met nieuwe soorten drugs, is een urgente noodzaak om kennis op te doen van overdosis risico’s onder mensen die andere drugs (dan opiaten zoals heroine) gebruiken.

> Lees meer

Onze afgeronde projecten

internationaal

Harm reduction voor stimulantgebruikers

Mainline-GIZ onderzoek

Mainline onderzocht de ‘best practices’ in verschillende landen op het gebied van harm reduction-interventies voor gebruikers van stimulanten. Het project wordt ondersteund door Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) onder het programma Global Partnership on Drug Policies and Development (GPDPD).

> Lees meer
nationaal

Signalerings rapport mannelijke sekswerkers

Nederland

Op initiatief van Mainline vond in nauwe samenwerking met de GGD Amsterdam binnen het Prostitutie & Gezondheidscentrum 292 tussen november 2013 en februari 2014 een voorverkenning plaats onder mannelijke en transgender sekswerkers.

> Lees meer
nationaal

Quickscan Kampen

In oktober 2017 is Mainline in opdracht van de gemeente Kampen gestart met een Quickscan naar middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen in deze gemeente. 

> Lees meer
nationaal

Swingen: ​middelengebruik en seksuele keuzes

Nederland

In 2011 deed Mainline een voorverkenning onder swingers om meer zicht te krijgen op de aard, functie en combinaties van middelengebruik. Het doel hiervan was om een gerichter beeld te krijgen van de meerwaarde, motieven en invloed van middelengebruik op seksuele keuzes.

> Lees meer
internationaal

Bridging the Gaps 1 - 2012 t/m 2016

Indonesië, Kenia, Nepal, Pakistan en Zuid-Afrika

Mainline werkt via dit programma aan de verbetering van mensenrechten en de gezondheid van druggebruikers in bovenstaande vijf landen. Het Bridging the Gaps programma liep van 2012 tot 2016. Wegens succes is het programma verlengd en zal onder de naam 'Bridging the Gaps 2' lopen tot 2020!

> Lees meer
internationaal

Back to society

Georgië

Dit project - dat liep van 2014 t/m 2015 - geeft aandacht aan de specifieke behoeften van mensen die uit de gevangenis komen.

> Lees meer
Copyright Mainline 2019. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.