ENGLISH
 

Verwarde personen

Deskundigheidsbevordering zorg in de maatschappelijke opvang

Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen te maken met ernstig verwarde personen. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol (dubbel diagnose) en soms is er ook sprake van een lichte verstandelijke beperking (triple diagnose). Om professionals die met deze doelgroep werken te ondersteunen ontwikkelen Mainline en Volksbond Streetcornerwork een training. Ook gaan wij gezamenlijk een handleiding ontwikkelen die landelijk beschikbaar wordt.


Aanleiding

Mainline’s veldwerkers komen regelmatig bij inloophuizen, instellingen voor de maatschappelijke opvang, de methadonverstrekking en bij gebruiksruimten. Op al deze locaties zagen zij de laatste jaren een toename van verwarde personen. Veel personen lopen lange tijd rond met psychische problemen, voordat ze in aanmerking komen voor geestelijke gezondheidszorg. 


In 2017, hebben diverse maatschappelijke zorg- en opvangmedewerkers in o.a. Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Maastricht en Heerlen ook te kennen gegeven een toename te zien van (ernstig) verwarde personen. Zij zeiden ook niet altijd (direct) passende hulp of ondersteuning te kunnen bieden aan deze groep, omdat ze onvoldoende handvatten en/of expertise hebben om met deze doelgroep om te gaan. Dit is ook de ervaring van de medewerkers van de twee maatschappelijke opvang en beschermd wonen locaties van Volksbond Streetcornerwork die meewerken aan dit project. 

Doelstelling
De doelstelling van dit project is deskundigheidsbevordering in de maatschappelijke opvang, in de omgang met, preventie van en zorgverlening aan ernstig verwarde personen met een dubbel- of triple diagnose. Dit ter preventie van escalatie, en om te zorgen dat zeer kwetsbare personen de hulp krijgen die zij nodig hebben. Ook vergroot het de veiligheid en het zelfvertrouwen van medewerkers uit de maatschappelijke opvang, wat weer een positieve weerslag heeft op de zorg voor mensen met complexe psychische problematiek.


Ontwikkeling training 
Mainline zal hiervoor haar training ‘Complexe Contacten’ aanscherpen, door dieper in te gaan op ernstige psychische problematiek en meer toe te spitsen op de ervaren issues in de omgang met verwarde personen. In de te ontwikkelen training zullen een trainingsacteur en ervaringsdeskundigen betrokken worden. Door de samenwerking met Volksbond Streetcornerwork waarborgt Mainline de praktische relevantie van de training, waarin nieuwe perspectieven op dubbel en triple diagnose worden meegenomen, en de behoeften van de doelgroep en professionals in het veld centraal staan. De training zal zoals kenmerkend is voor Mainline’s producten gegrond zijn op praktijkervaring. De training zal na afronding van dit project landelijk beschikbaar worden gemaakt als onderdeel van Mainline’s trainingsaanbod
Ontwikkeling handleiding
Tevens zullen Volksbond Streetcornerwork en Mainline gezamenlijk een korte en praktische handleiding ontwikkelen met tips voor professionals over de omgang met dubbel of triple diagnose in de maatschappelijke opvang. De handleiding zal handvatten bieden aan het Mainline veldwerk team en aan medewerkers van Volksbond Streetcornerwork. Mainline veldwerk zal de handleiding gedurende veldwerkactiviteiten distribueren onder professionals bij andere maatschappelijke opvanglocaties. Ook zal de handleiding beschikbaar komen in de Mainline-webshop. 


Dit project wordt mogelijk gemaakt door financiering vanuit ZonMW.

Voor vragen kunt u mailen naar
Ingrid Bakkeri.bakker@mainline.nl
Meer weten over Mainlines trainingaanbod mail naar training@mainline.nl 
Onze huidige projecten


nationaal

Verwarde personen

Deskundigheidsbevordering zorg in de maatschappelijke opvang

Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen te maken met ernstig verwarde personen. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol (dubbel diagnose) en soms is er ook sprake van een lichte verstandelijke beperking (triple diagnose). Om professionals die met deze doelgroep werken te ondersteunen ontwikkelen Mainline en Volksbond Streetcornerwork een training. Ook gaan wij gezamenlijk een handleiding ontwikkelen die landelijk beschikbaar wordt.

> Lees meer
nationaal

Hepatitis C - Amsterdam

Nederland

In 2014 deed Mainline onderzoek naar risicoprevalentie en kennis op het gebied van Hepatitis C (HCV) onder bezoekers van laagdrempelige dag-inloopvoorzieningen in Amsterdam. Afgelopen februari 2017 is het HCV Project Amsterdam gestart: Bewustwording, opsporing en toeleiding tot effectieve Hepatitis C zorg; Naar virus-eliminatie onder (ooit) injecteerders in Amsterdam.

> Lees meer
nationaal

Chemsex

In de gaycene is het gebruik van drugs tijdens de seks wereldwijd een groeiend fenomeen. Vooral de opkomst van het gebruik van crystal meth en het injecteren van drugs (slammen) springt hierbij in het oog. Op dating apps en websites zoeken mannen naar sekspartners met dezelfde intenties. Ze screenen hierbij vaak op termen als ‘high & horny’, ‘party & play’, ‘chems-friendly’, ‘chems’, ‘parTy’, ‘chill out’ of ‘sleazy sex’. Onder professionals wordt seks onder invloed van drugs door mannen die seks hebben met mannen (MSM) 'chemsex' genoemd.

> Lees meer
internationaal

Bridging the Gaps 2 - 2016 t/m 2020

Indonesië, Kenia, Nepal, Pakistan, Zuid-Afrika, Tanzania (NIEUW!)

Het Bridging the Gaps programma heeft een tweede ronde financiering ontvangen van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daardoor kunnen we ons tot 2020 blijven inzetten om de gezondheid en rechtspositie van druggebruikers, sekswerkers en lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) mensen in bovenstaande zes landen te verbeteren.

> Lees meer
internationaal

Mainline: doping in de recreatieve sport

Mainline is onderdeel van een nieuw Europees project dat twee online interventies voor ‘Performance and Image Enhancing Drugs (PIED)’ toetst. Objectieve informatie over dit onderwerp is mondjesmaat beschikbaar, maar er wordt al jaren van uit gegaan dat het gebruik van PIED in de recreatieve sport toeneemt. Het gaat hier dan om middelen die mensen (zouden) helpen bij het afvallen en/of het sneller kweken van spieren. 

> Lees meer
nationaal

GHB overdosis preventie

Nederland & België

In een veranderde maatschappij, waarbij mensen experimenteren met nieuwe soorten drugs, is een urgente noodzaak om kennis op te doen van overdosis risico’s onder mensen die andere drugs (dan opiaten zoals heroine) gebruiken.

> Lees meer

Onze afgeronde projecten

internationaal

Harm reduction voor stimulantgebruikers

Mainline-GIZ onderzoek

Mainline onderzocht de ‘best practices’ in verschillende landen op het gebied van harm reduction-interventies voor gebruikers van stimulanten. Het project wordt ondersteund door Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) onder het programma Global Partnership on Drug Policies and Development (GPDPD).

> Lees meer
nationaal

Signalerings rapport mannelijke sekswerkers

Nederland

Op initiatief van Mainline vond in nauwe samenwerking met de GGD Amsterdam binnen het Prostitutie & Gezondheidscentrum 292 tussen november 2013 en februari 2014 een voorverkenning plaats onder mannelijke en transgender sekswerkers.

> Lees meer
nationaal

Quickscan Kampen

In oktober 2017 is Mainline in opdracht van de gemeente Kampen gestart met een Quickscan naar middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen in deze gemeente. 

> Lees meer
nationaal

Swingen: ​middelengebruik en seksuele keuzes

Nederland

In 2011 deed Mainline een voorverkenning onder swingers om meer zicht te krijgen op de aard, functie en combinaties van middelengebruik. Het doel hiervan was om een gerichter beeld te krijgen van de meerwaarde, motieven en invloed van middelengebruik op seksuele keuzes.

> Lees meer
internationaal

Bridging the Gaps 1 - 2012 t/m 2016

Indonesië, Kenia, Nepal, Pakistan en Zuid-Afrika

Mainline werkt via dit programma aan de verbetering van mensenrechten en de gezondheid van druggebruikers in bovenstaande vijf landen. Het Bridging the Gaps programma liep van 2012 tot 2016. Wegens succes is het programma verlengd en zal onder de naam 'Bridging the Gaps 2' lopen tot 2020!

> Lees meer
internationaal

Back to society

Georgië

Dit project - dat liep van 2014 t/m 2015 - geeft aandacht aan de specifieke behoeften van mensen die uit de gevangenis komen.

> Lees meer
Copyright Mainline 2019. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.