ENGLISH
 

Rapport Druggerelateerde sterfte in Nederland

Het Jaarbericht de National Drugs Monitor 2017 van het Trimbos Instituut meldt een stijging van de druggerelateerde sterfte in Nederland.
Het Trimbos Instituut maakt wel de kanttekening dat het niet duidelijk is of het om een daadwerkelijke stijging van de druggerelateerde sterfte gaat, ofwel dat er een verbeterde druggerelateerde dodenregistratie plaatsvindt.


Omdat een stijging van het aantal drugsdoden de kern van het harm reduction werk van Mainline raakt vonden we het belangrijk om meer duidelijkheid te krijgen wat er speelt en een verkennend onderzoek te doen. In opdracht van Mainline probeert Celine Leemhuis in ‘Druggerelateerde Sterfte in Nederland, een Verkenning van de huidige Situatie’ inzicht te krijgen op de invloed die de wijze van registratie heeft op de stijging van het aantal drugsdoden, waarbij ook de waarde aan de orde komt die aan de registratiemethodiek gehecht kan worden.

Download hier het rapport


Copyright Mainline 2019. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.