ENGLISH
 

Chemsex

Het gebruik van drugs tijdens seks is een groeiend wereldwijd fenomeen, vooral onder mannen die seks hebben met mannen (MSM). Bij professionals is seks onder invloed van drugs door MSM beter bekend als 'chemsex'.


De opkomst van het gebruik van crystal meth is daarbij opvallend. Meth is een zeer krachtig stimulerend middel dat in Nederland vooral tijdens seks wordt gebruikt, vaak gecombineerd met andere middelen. Chemsex onder invloed van Tina (slang crystal meth) wordt als ‘geiler’ en ‘meer kinky’ ervaren. De rush na gebruik geeft een intens euforisch effect, verlegt (seksuele) grenzen en maakt het orgasme intens.

Mannen zoeken via dating-apps en websites onder Party&Play (PnP), High Fun, chemsfriendly of ‘High & Horny’(HnH) naar andere mannen. Een grote groep MSM ervaart veel meerwaarde van chemsex, zonder dat ze gezondheidsklachten krijgen. Maar een groeiende groep mannen krijgt te maken met sociale, fysieke en mentale gezondheidsproblemen vanwege problematische chemsex.

Mainline biedt sinds 2016 ondersteuning aan MSM die aan chemsex doen. Onze Nederlandse expertise wordt ook op internationaal vlak gevraagd ter ondersteuning van lokale/landelijke organisaties bij de ontwikkeling en uitvoering van harm reduction-interventies rond (problematische) chemsex. Daarnaast delen we regelmatig onze expertise tijdens nationale en internationale expertpanels, chemsex-evenementen en conferenties.

Chemsex in Nederland


In 2015 onderzocht Mainline het gebruik van crystal meth en slammen in een seksuele setting onder MSM. Het fenomeen 'chemsex onder invloed van Tina (crystal meth)' was nog nooit eerder in Nederland onderzocht.

Naar aanleiding van de uitkomsten van het signaalrapport ‘Tina en Slammen’ (PDF) (gepubliceerd in samenwerking met Soa Aids Nederland) zijn verschillende harm reduction interventies ontwikkeld voor MSM die aan chemsex doen.

De website sexntina.nl voor MSM die crystal meth gebruiken in een seksuele context.

Een slam-brochure met uitgebreide info hoe de mogelijke risico’s rond slammen te verminderen. En diverse chemsex-magazines met harm reduction info en tips met betrekking tot chemsex. Allen te koop in de webshop.Mainline chemsex support


Individuele- en groepsgesprekken tijdens de maandelijkse Drop In-avonden voor mannen op zoek naar zelfcontrole of mannen die willen stoppen/zijn gestopt met chemsex.

Voor mannen in de regio Amsterdam die op zoek zijn naar advies, support of hulp rond chemsex,
maakten we 'Friday Fever', een korte chemsex-movie.


Voor professionals


Amsterdam Chemsex Overleg (ACO); een tweejaarlijks overleg met een breed netwerk aan professionals uit de gezondheids-, verslavings – en hiv-zorg met als doel signalen te delen en samen te werken.

Sinds 2016 geeft Mainline chemsex-trainingen, workshops en presentaties aan professionals uit de (geestelijke) gezondheids- en verslavingszorg. Welke middelen en combi's zijn populair in welke setting? Wat is de meerwaarde en zijn mogelijke risico's van chemsex? Hoe start je met voldoende expertise en zonder oordeel een gesprek over chemsex?

Voor meer info over chemsex contact Leon Knoops (l.knoops@mainline.nl)

Voor meer info over de chemsex-training in Nederland, mail naar Desiree van Dok (d.vandok@mainline.nl)


Meer informatie over chemsex internationaal

Onze huidige projecten


Harm reduction voor kwetsbare migranten die drugs gebruiken in de EU

Verschillende risicofactoren vergroten de kwetsbaarheid van (nieuwe) groepen migranten voor problematisch drugsgebruik. Deze risicofactoren zijn bijvoorbeeld traumatische ervaringen, een geisoleerde positie in de maatschappij, werkloosheid en armoede. Gezondheidszorg, harm reduction projecten en gemeenten in de hele Europese Unie staan voor de urgente vraag hoe zij in de behoeften van deze migranten kunnen voorzien. 

> Lees meer
internationaal

Mindful muscles

VERENIGD KONINKRIJK, FINLAND, GRIEKENLAND, ESTLAND, SERVIË, PORTUGAL, NEDERLAND

Harm reduction-benaderingen worden zelden toegepast in een recreatieve sportcontext. En waarom zouden we - sport staat gelijk aan gezondheid, toch? Niet altijd. Onderzoek toont aan dat het gebruik van performance and image-enhancing drugs (PIED's) ook geregeld voorkomt in verschillende recreatieve sporten. En voor mensen die vaak en in hoge doseringen gebruiken, kunnen schadebeperkende interventies een groot verschil maken.

> Lees meer

Nationale Postcode Loterij

Nationale Postcode Loterij kent van 2022 tot 2024 schenking toe aan Mainline. Met dit geld versterken we de komende drie jaar onze organisatie en met name het veldwerkteam.

> Lees meer

Aandacht voor herstel

Herstel en herstel-gerichte zorg zijn binnen de psychiatrie steeds meer centraal komen te staan. Manieren vinden om ondanks een chronische beperking of aandoening een bevredigend, hoopvol leven te leiden, staan hierbij vaak centraal. Maar ook binnen de verslavingszorg komt er de laatste jaren steeds meer aandacht voor herstel. 

> Lees meer
nationaal

Peer2Peer

Om jongvolwassenen (18 tot 35 jaar) die drugs gebruiken in de marges beter te bereiken, zet Mainline een peer-to-peer voorlichtingsproject op. We richten ons hierbij op jongeren die vaak met veel verschillende uitdagingen tegelijk moeten dealen, denk aan: dakloosheid, schulden, ruzies en psychische problemen. Een balans houden in het drugsgebruik kan dan soms erg lastig zijn. In dit peer-to-peer project wordt de voorlichting gegeven door jongvolwassenen die vergelijkbare ervaringen hebben als de doelgroep. 

> Lees meer

Onze afgeronde projecten

nationaal

Omgaan met verward gedrag

Deskundigheidsbevordering zorg in de maatschappelijke opvang

Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen te maken met ernstig verwarde personen. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol en soms is er ook sprake van psychiatrische issues, trauma en/of een lichte verstandelijke beperking. Om professionals die met deze doelgroep werken te ondersteunen ontwikkelde Mainline en Volksbond Streetcornerwork een training en een boekje met handvatten.

> Lees meer
internationaal

Mainline: doping in de recreatieve sport

Mainline is onderdeel van een nieuw Europees project dat twee online interventies voor ‘Performance and Image Enhancing Drugs (PIED)’ toetst. Objectieve informatie over dit onderwerp is mondjesmaat beschikbaar, maar er wordt al jaren van uit gegaan dat het gebruik van PIED in de recreatieve sport toeneemt. Het gaat hier dan om middelen die mensen (zouden) helpen bij het afvallen en/of het sneller kweken van spieren. 

> Lees meer
nationaal

Chemsex

Het gebruik van drugs tijdens seks is een groeiend wereldwijd fenomeen, vooral onder mannen die seks hebben met mannen (MSM). Bij professionals is seks onder invloed van drugs door MSM beter bekend als 'chemsex'.

> Lees meer
nationaal

Hepatitis C - Amsterdam

Nederland

In 2014 deed Mainline onderzoek naar risicoprevalentie en kennis op het gebied van Hepatitis C (HCV) onder bezoekers van laagdrempelige dag-inloopvoorzieningen in Amsterdam. Afgelopen februari 2017 is het HCV Project Amsterdam gestart: Bewustwording, opsporing en toeleiding tot effectieve Hepatitis C zorg; Naar virus-eliminatie onder (ooit) injecteerders in Amsterdam.

> Lees meer
internationaal

Harm reduction voor stimulantgebruikers

Mainline-GIZ onderzoek

Mainline onderzocht de ‘best practices’ in verschillende landen op het gebied van harm reduction-interventies voor gebruikers van stimulanten. Het project wordt ondersteund door Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) onder het programma Global Partnership on Drug Policies and Development (GPDPD).

> Lees meer
nationaal

Quickscan Kampen

In oktober 2017 is Mainline in opdracht van de gemeente Kampen gestart met een Quickscan naar middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen in deze gemeente. 

> Lees meer
Copyright Mainline 2022. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.