ENGLISH
 

Quickscan Kampen

In oktober 2017 is Mainline in opdracht van de gemeente Kampen gestart met een Quickscan naar middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen in deze gemeente. 

De Quickscan bestond onder meer uit veldwerk en onderzoek, (diepte)interviews met jongeren (12-23 jaar) en input vanuit professionele hoek. In maart 2018 zijn de bevindingen en aanbevelingen in een rapport aan de gemeente gepresenteerd.

Waarom een Quickscan?

De doelstelling van de scan was om een beter beeld te krijgen van het alcohol- en druggebruik van jongeren en jongvolwassenen in de gemeente Kampen, om zodoende te kunnen komen tot een eerste, op de praktijk gericht voorstel van aanpak. Inclusief natuurlijk met aanbevelingen voor een zo effectief mogelijk en preventief beleid.

Samenwerking ook met anderen dan zorgprofessionals

De jongeren die aan het onderzoek meewerkten waren openhartig en bereid om hun kennis en ervaringen met Mainline te delen. Behalve met hen heeft Mainline met verschillende andere relevante personen gesproken zoals de buurtbewoners, café en bar/dancing medewerkers in het centrum van Kampen, wijkagenten, oudere uitgaanders, coffeeshop medewerkers, medewerkers van het jongerencentrum en een snackbar eigenaar.

De Kampense coffeeshop eigenaar is uitgebreid telefonisch gesproken over de huidige stand van zaken. 

Alcoholgebruik

Het alcoholgebruik onder jongeren in Kampen is veel meer geaccepteerd dan het druggebruik, ongeacht of het om soft- of harddrugs gaat. Drinken wordt door jongeren heel normaal gevonden. De drankketen hebben een belangrijke sociale functie, maar spelen ook een faciliterende rol bij overmatig drankgebruik. De heersende cultuur omtrent drankgebruik zorgt ervoor dat professionals zich zorgen maken over de gezondheid, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en de keuzevrijheid van jongeren.   

Druggebruik, vermoedens en taboes

Als het over druggebruik gaat is het opmerkelijk dat meerdere respondenten eerst zeggen dat er veel drugs gebruikt worden, of zeggen dat ze een grote toename in druggebruik zien. Wanneer we hierover doorvragen, kent men zelf echter nauwelijks iemand die harddrugs gebruikt. Stellingen over gebruik zijn veelal gebaseerd op vermoedens en op ‘van horen zeggen’.

Wanneer Kampenaren het over druggebruik hebben dan bedoelen ze in veel gevallen blowen. Wiet of hasj is veruit de meest gebruikte drug onder jongeren. Als er harddrugs gebruikt worden dan gebeurt dit eerder thuis of op feesten buiten de stad. De meest gebruikte harddrugs zijn XTC, speed en coke.                                             


Verschillende jongeren zeggen dat ze op hardstyle- en hardcore feesten harddrugs gebruiken. Een reden hiervoor is dat ze zich buiten Kampen vrijer voelen en pas echt los kunnen gaan. In Kampen zelf harddrugs gebruiken lijkt niet geaccepteerd, en als jongeren het wel doen dan doen ze daar stiekem over. Wel komt het gebruikt van lachgas veel voor in Kampen stad.

In tegenstelling tot alcohol, rust er een stigma op alle drugs, zowel soft - als harddrugs. Jongeren die gebruiken zeggen over het algemeen slechts een handvol goeie vrienden hierover in vertrouwen te nemen. Door dit taboe wordt de dialoog binnen de gemeenschap bemoeilijkt.

Wat is een passende respons volgens professionals? En wat vinden de jongeren er zelf van? Wat zijn de conclusies van de scan? En welke aanbevelingen hebben we voor de gemeente Kampen?

Je kunt het volledige rapport hier lezen.

Onze huidige projecten


Harm reduction voor kwetsbare migranten die drugs gebruiken in de EU

Verschillende risicofactoren vergroten de kwetsbaarheid van (nieuwe) groepen migranten voor problematisch drugsgebruik. Deze risicofactoren zijn bijvoorbeeld traumatische ervaringen, een geisoleerde positie in de maatschappij, werkloosheid en armoede. Gezondheidszorg, harm reduction projecten en gemeenten in de hele Europese Unie staan voor de urgente vraag hoe zij in de behoeften van deze migranten kunnen voorzien. 

> Lees meer
internationaal

Mindful muscles

VERENIGD KONINKRIJK, FINLAND, GRIEKENLAND, ESTLAND, SERVIË, PORTUGAL, NEDERLAND

Harm reduction-benaderingen worden zelden toegepast in een recreatieve sportcontext. En waarom zouden we - sport staat gelijk aan gezondheid, toch? Niet altijd. Onderzoek toont aan dat het gebruik van performance and image-enhancing drugs (PIED's) ook geregeld voorkomt in verschillende recreatieve sporten. En voor mensen die vaak en in hoge doseringen gebruiken, kunnen schadebeperkende interventies een groot verschil maken.

> Lees meer

Nationale Postcode Loterij

Nationale Postcode Loterij kent van 2022 tot 2024 schenking toe aan Mainline. Met dit geld versterken we de komende drie jaar onze organisatie en met name het veldwerkteam.

> Lees meer

Aandacht voor herstel

Herstel en herstel-gerichte zorg zijn binnen de psychiatrie steeds meer centraal komen te staan. Manieren vinden om ondanks een chronische beperking of aandoening een bevredigend, hoopvol leven te leiden, staan hierbij vaak centraal. Maar ook binnen de verslavingszorg komt er de laatste jaren steeds meer aandacht voor herstel. 

> Lees meer
nationaal

Peer2Peer

Om jongvolwassenen (18 tot 35 jaar) die drugs gebruiken in de marges beter te bereiken, zet Mainline een peer-to-peer voorlichtingsproject op. We richten ons hierbij op jongeren die vaak met veel verschillende uitdagingen tegelijk moeten dealen, denk aan: dakloosheid, schulden, ruzies en psychische problemen. Een balans houden in het drugsgebruik kan dan soms erg lastig zijn. In dit peer-to-peer project wordt de voorlichting gegeven door jongvolwassenen die vergelijkbare ervaringen hebben als de doelgroep. 

> Lees meer

Onze afgeronde projecten

nationaal

Omgaan met verward gedrag

Deskundigheidsbevordering zorg in de maatschappelijke opvang

Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen te maken met ernstig verwarde personen. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol en soms is er ook sprake van psychiatrische issues, trauma en/of een lichte verstandelijke beperking. Om professionals die met deze doelgroep werken te ondersteunen ontwikkelde Mainline en Volksbond Streetcornerwork een training en een boekje met handvatten.

> Lees meer
internationaal

Mainline: doping in de recreatieve sport

Mainline is onderdeel van een nieuw Europees project dat twee online interventies voor ‘Performance and Image Enhancing Drugs (PIED)’ toetst. Objectieve informatie over dit onderwerp is mondjesmaat beschikbaar, maar er wordt al jaren van uit gegaan dat het gebruik van PIED in de recreatieve sport toeneemt. Het gaat hier dan om middelen die mensen (zouden) helpen bij het afvallen en/of het sneller kweken van spieren. 

> Lees meer
nationaal

Chemsex

Het gebruik van drugs tijdens seks is een groeiend wereldwijd fenomeen, vooral onder mannen die seks hebben met mannen (MSM). Bij professionals is seks onder invloed van drugs door MSM beter bekend als 'chemsex'.

> Lees meer
nationaal

Hepatitis C - Amsterdam

Nederland

In 2014 deed Mainline onderzoek naar risicoprevalentie en kennis op het gebied van Hepatitis C (HCV) onder bezoekers van laagdrempelige dag-inloopvoorzieningen in Amsterdam. Afgelopen februari 2017 is het HCV Project Amsterdam gestart: Bewustwording, opsporing en toeleiding tot effectieve Hepatitis C zorg; Naar virus-eliminatie onder (ooit) injecteerders in Amsterdam.

> Lees meer
internationaal

Harm reduction voor stimulantgebruikers

Mainline-GIZ onderzoek

Mainline onderzocht de ‘best practices’ in verschillende landen op het gebied van harm reduction-interventies voor gebruikers van stimulanten. Het project wordt ondersteund door Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) onder het programma Global Partnership on Drug Policies and Development (GPDPD).

> Lees meer
nationaal

Quickscan Kampen

In oktober 2017 is Mainline in opdracht van de gemeente Kampen gestart met een Quickscan naar middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen in deze gemeente. 

> Lees meer
Copyright Mainline 2022. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.