ENGLISH
 

Harm reduction voor stimulantgebruikers

Mainline-GIZ onderzoek

Mainline onderzocht de ‘best practices’ in verschillende landen op het gebied van harm reduction-interventies voor gebruikers van stimulanten. Het project wordt ondersteund door Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) onder het programma Global Partnership on Drug Policies and Development (GPDPD).

De behoefte

De meeste harm reduction-interventies worden momenteel gefinancierd vanuit fondsen voor hiv-bestrijding. Dit betekent in de praktijk dat harm reduction zich met name richt op gebruikers die injecteren. Mensen die roken, snuiven of slikken vallen buiten de boot van veel zorg en projecten. Harm reduction wordt vaak in een adem genoemd met mensen die heroïne gebruiken. Maar mensen die stimulanten gebruiken lopen ook tegen problemen aan, zowel op psychisch, lichamelijk, maatschappelijk als juridisch vlak. Stimulantgebruikers kunnen net als heroïnegebruikers gemarginaliseerd raken, en hebben niet altijd goede toegang tot zorg en steun. Het is hoog tijd voor het harm reduction-veld om de visie te verbreden en stimulantgebruikers structureel te betrekken in projecten en interventies.Rafaela Rigoni

Wat we weten

Het beschikbare onderzoek naar de korte- en langetermijneffecten van het gebruik van stimulanten biedt ons enkele basisinzichten. We begrijpen de chemische structuren van stimulanten en hoe ze het centrale zenuwstelsel beïnvloeden. We kunnen stimulanten categoriseren in cocaïne, amfetamines, methamfetamines, methcathinones en cathinones. Er is een overvloed aan informatie met betrekking tot de eigenschappen en effecten van deze stimulanten:

Ze verhogen waakzaamheid, focus en zelfvertrouwen; ze kunnen de gemoedstoestand van iemand verbeteren en gevoelens van kracht geven; ze verminderen vermoeidheid en eetlust. Ze kunnen ook nervositeit of angst veroorzaken en, in sommige gevallen, psychose en suïcidale gedachten veroorzaken (e.g. Holman, 1994; EMCDDA, 2007; Hildrey et al., 2009; Pates and Riley, 2009).

Wat we nog niet voldoende weten, is welke harm reduction-strategieën wereldwijd zijn ontwikkeld voor verschillende contexten en gebruikers van stimulanten. En ook niet welke van die strategieën effectief zijn. Het harm reduction-veld zou veel baat hebben bij meer praktische begeleiding om interventies op te zetten voor stimulantgebruikers in uiteenlopende contexten. Mainline zet met deze studie een eerste, maar belangrijke stap om in deze behoefte te voorzien.

Research team


Joost Breeksema

Wat we onderzoeken

Het onderzoek:

  • Voert een systematisch en wereldwijd literatuuronderzoek uit naar harm reduction activiteiten voor stimulantgebruikers;
  • Documenteert, beschrijft en analyseert 8 ‘best practices’ van harm reduction interventies voor stimulantgebruikers in verschillende regios in de wereld;
  • Draagt bij aan de verbreding van harm reduction voor stimulantgebruikers door onderzoeksresultaten in een aantrekkelijke en behapbare vorm te verspreiden;
  • Stimuleert de visie dat harm reduction meer is dan alleen HIV-preventie. Het project draagt bij aan een visie rond harm reduction vanuit een mensenrechtenperspectief en rond het verbeteren van de kwaliteit van leven voor alle mensen die middelen gebruiken- ook gebruikers van stimulanten.

De implementatie van het onderzoek begon op 1 september 2017 en is in augustus 2018 voltooid.

Lees het rapport of de samenvatting.

Check hier de presentatie.

Contact (hoofdonderzoeker):

Rafaela de Quadros Rigoni: r.rigoni@mainline.nl


 
Sara Woods

Onze huidige projecten


nationaal

Verwarde personen

Deskundigheidsbevordering zorg in de maatschappelijke opvang

Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen te maken met ernstig verwarde personen. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol (dubbel diagnose) en soms is er ook sprake van een lichte verstandelijke beperking (triple diagnose). Om professionals die met deze doelgroep werken te ondersteunen ontwikkelen Mainline en Volksbond Streetcornerwork een training. Ook gaan wij gezamenlijk een handleiding ontwikkelen die landelijk beschikbaar wordt.

> Lees meer
nationaal

Hepatitis C - Amsterdam

Nederland

In 2014 deed Mainline onderzoek naar risicoprevalentie en kennis op het gebied van Hepatitis C (HCV) onder bezoekers van laagdrempelige dag-inloopvoorzieningen in Amsterdam. Afgelopen februari 2017 is het HCV Project Amsterdam gestart: Bewustwording, opsporing en toeleiding tot effectieve Hepatitis C zorg; Naar virus-eliminatie onder (ooit) injecteerders in Amsterdam.

> Lees meer
nationaal

Chemsex

In de gaycene is het gebruik van drugs tijdens de seks wereldwijd een groeiend fenomeen. Vooral de opkomst van het gebruik van crystal meth en het injecteren van drugs (slammen) springt hierbij in het oog. Op dating apps en websites zoeken mannen naar sekspartners met dezelfde intenties. Ze screenen hierbij vaak op termen als ‘high & horny’, ‘party & play’, ‘chems-friendly’, ‘chems’, ‘parTy’, ‘chill out’ of ‘sleazy sex’. Onder professionals wordt seks onder invloed van drugs door mannen die seks hebben met mannen (MSM) 'chemsex' genoemd.

> Lees meer
internationaal

Bridging the Gaps 2 - 2016 t/m 2020

Indonesië, Kenia, Nepal, Pakistan, Zuid-Afrika, Tanzania (NIEUW!)

Het Bridging the Gaps programma heeft een tweede ronde financiering ontvangen van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daardoor kunnen we ons tot 2020 blijven inzetten om de gezondheid en rechtspositie van druggebruikers, sekswerkers en lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) mensen in bovenstaande zes landen te verbeteren.

> Lees meer
internationaal

Mainline: doping in de recreatieve sport

Mainline is onderdeel van een nieuw Europees project dat twee online interventies voor ‘Performance and Image Enhancing Drugs (PIED)’ toetst. Objectieve informatie over dit onderwerp is mondjesmaat beschikbaar, maar er wordt al jaren van uit gegaan dat het gebruik van PIED in de recreatieve sport toeneemt. Het gaat hier dan om middelen die mensen (zouden) helpen bij het afvallen en/of het sneller kweken van spieren. 

> Lees meer
nationaal

GHB overdosis preventie

Nederland & België

In een veranderde maatschappij, waarbij mensen experimenteren met nieuwe soorten drugs, is een urgente noodzaak om kennis op te doen van overdosis risico’s onder mensen die andere drugs (dan opiaten zoals heroine) gebruiken.

> Lees meer

Onze afgeronde projecten

internationaal

Harm reduction voor stimulantgebruikers

Mainline-GIZ onderzoek

Mainline onderzocht de ‘best practices’ in verschillende landen op het gebied van harm reduction-interventies voor gebruikers van stimulanten. Het project wordt ondersteund door Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) onder het programma Global Partnership on Drug Policies and Development (GPDPD).

> Lees meer
nationaal

Signalerings rapport mannelijke sekswerkers

Nederland

Op initiatief van Mainline vond in nauwe samenwerking met de GGD Amsterdam binnen het Prostitutie & Gezondheidscentrum 292 tussen november 2013 en februari 2014 een voorverkenning plaats onder mannelijke en transgender sekswerkers.

> Lees meer
nationaal

Quickscan Kampen

In oktober 2017 is Mainline in opdracht van de gemeente Kampen gestart met een Quickscan naar middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen in deze gemeente. 

> Lees meer
nationaal

Swingen: ​middelengebruik en seksuele keuzes

Nederland

In 2011 deed Mainline een voorverkenning onder swingers om meer zicht te krijgen op de aard, functie en combinaties van middelengebruik. Het doel hiervan was om een gerichter beeld te krijgen van de meerwaarde, motieven en invloed van middelengebruik op seksuele keuzes.

> Lees meer
internationaal

Bridging the Gaps 1 - 2012 t/m 2016

Indonesië, Kenia, Nepal, Pakistan en Zuid-Afrika

Mainline werkt via dit programma aan de verbetering van mensenrechten en de gezondheid van druggebruikers in bovenstaande vijf landen. Het Bridging the Gaps programma liep van 2012 tot 2016. Wegens succes is het programma verlengd en zal onder de naam 'Bridging the Gaps 2' lopen tot 2020!

> Lees meer
internationaal

Back to society

Georgië

Dit project - dat liep van 2014 t/m 2015 - geeft aandacht aan de specifieke behoeften van mensen die uit de gevangenis komen.

> Lees meer
Copyright Mainline 2019. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.