ENGLISH
 

Harm reduction voor stimulantgebruikers

Mainline-GIZ onderzoek

Mainline onderzocht de ‘best practices’ in verschillende landen op het gebied van harm reduction-interventies voor gebruikers van stimulanten. Het project wordt ondersteund door Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) onder het programma Global Partnership on Drug Policies and Development (GPDPD).

De behoefte

De meeste harm reduction-interventies worden momenteel gefinancierd vanuit fondsen voor hiv-bestrijding. Dit betekent in de praktijk dat harm reduction zich met name richt op gebruikers die injecteren. Mensen die roken, snuiven of slikken vallen buiten de boot van veel zorg en projecten. Harm reduction wordt vaak in een adem genoemd met mensen die heroïne gebruiken. Maar mensen die stimulanten gebruiken lopen ook tegen problemen aan, zowel op psychisch, lichamelijk, maatschappelijk als juridisch vlak. Stimulantgebruikers kunnen net als heroïnegebruikers gemarginaliseerd raken, en hebben niet altijd goede toegang tot zorg en steun. Het is hoog tijd voor het harm reduction-veld om de visie te verbreden en stimulantgebruikers structureel te betrekken in projecten en interventies.Rafaela Rigoni

Wat we weten

Het beschikbare onderzoek naar de korte- en langetermijneffecten van het gebruik van stimulanten biedt ons enkele basisinzichten. We begrijpen de chemische structuren van stimulanten en hoe ze het centrale zenuwstelsel beïnvloeden. We kunnen stimulanten categoriseren in cocaïne, amfetamines, methamfetamines, methcathinones en cathinones. Er is een overvloed aan informatie met betrekking tot de eigenschappen en effecten van deze stimulanten:

Ze verhogen waakzaamheid, focus en zelfvertrouwen; ze kunnen de gemoedstoestand van iemand verbeteren en gevoelens van kracht geven; ze verminderen vermoeidheid en eetlust. Ze kunnen ook nervositeit of angst veroorzaken en, in sommige gevallen, psychose en suïcidale gedachten veroorzaken (e.g. Holman, 1994; EMCDDA, 2007; Hildrey et al., 2009; Pates and Riley, 2009).

Wat we nog niet voldoende weten, is welke harm reduction-strategieën wereldwijd zijn ontwikkeld voor verschillende contexten en gebruikers van stimulanten. En ook niet welke van die strategieën effectief zijn. Het harm reduction-veld zou veel baat hebben bij meer praktische begeleiding om interventies op te zetten voor stimulantgebruikers in uiteenlopende contexten. Mainline zet met deze studie een eerste, maar belangrijke stap om in deze behoefte te voorzien.

Research team


Joost Breeksema

Wat we onderzoeken

Het onderzoek:

  • Voert een systematisch en wereldwijd literatuuronderzoek uit naar harm reduction activiteiten voor stimulantgebruikers;
  • Documenteert, beschrijft en analyseert 8 ‘best practices’ van harm reduction interventies voor stimulantgebruikers in verschillende regios in de wereld;
  • Draagt bij aan de verbreding van harm reduction voor stimulantgebruikers door onderzoeksresultaten in een aantrekkelijke en behapbare vorm te verspreiden;
  • Stimuleert de visie dat harm reduction meer is dan alleen HIV-preventie. Het project draagt bij aan een visie rond harm reduction vanuit een mensenrechtenperspectief en rond het verbeteren van de kwaliteit van leven voor alle mensen die middelen gebruiken- ook gebruikers van stimulanten.

De implementatie van het onderzoek begon op 1 september 2017 en is in augustus 2018 voltooid.

Lees het rapport of de samenvatting.

Check hier de presentatie.

Contact (hoofdonderzoeker):

Rafaela de Quadros Rigoni: r.rigoni@mainline.nl


 
Sara Woods

Onze huidige projecten


Ex-alleenstaande minderjarige asielzoekers

Een aanzienlijk deel van de minderjarige asielzoekers die Nederland binnenkomen verdwijnen na hun 18de verjaardag uit beeld. Tussen januari 2014 en augustus 2019 dienden 8.775 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) in Nederland een asielverzoek in. Meer dan 1.000 van deze jonge mensen zijn inmiddels 'met onbekende bestemming vertrokken'. 

> Lees meer

Nationale Postcode Loterij

Nationale Postcode Loterij kent van 2022 tot 2024 schenking toe aan Mainline. Met dit geld versterken we de komende drie jaar onze organisatie en met name het veldwerkteam.

> Lees meer

Risicovol drugsgebruik in Nederland

Er is weinig bekend over de omvang, gezondheid en het welzijn van mensen met hoog-risico opioïdengebruik en mensen met hoog-risico crackcocaïnegebruik in Nederland.

> Lees meer

Harm reduction voor kwetsbare migranten die drugs gebruiken in de EU

Verschillende risicofactoren vergroten de kwetsbaarheid van (nieuwe) groepen migranten voor problematisch drugsgebruik. Deze risicofactoren zijn bijvoorbeeld traumatische ervaringen, een geisoleerde positie in de maatschappij, werkloosheid en armoede. Gezondheidszorg, harm reduction projecten en gemeenten in de hele Europese Unie staan voor de urgente vraag hoe zij in de behoeften van deze migranten kunnen voorzien. 

> Lees meer

Voor Elkaar!

Binnen het Voor Elkaar! project willen wij nieuwe veldwerkmethodieken ontdekken, waarbij samenwerking met ‘peers’ en de inzet van ervaringsdeskundigheid centraal staat. Samen met ervaringswerkers vergroten wij ons bereik onder diverse kwetsbare doelgroepen, zoals gemarginaliseerde jongvolwassenen en mensen met een migratieachtergrond die drugs gebruiken. Vervolgens kan Mainline meer mensen helpen om de regie over hun middelengebruik én hun leven terug te pakken, beter de weg te vinden naar passende hulpverlening en waar nodig het bestaande hulpaanbod te verbeteren. 

> Lees meer
internationaal

Mindful muscles

VERENIGD KONINKRIJK, FINLAND, GRIEKENLAND, ESTLAND, SERVIË, PORTUGAL, NEDERLAND

Harm reduction-benaderingen worden zelden toegepast in een recreatieve sportcontext. En waarom zouden we - sport staat gelijk aan gezondheid, toch? Niet altijd. Onderzoek toont aan dat het gebruik van performance and image-enhancing drugs (PIED's) ook geregeld voorkomt in verschillende recreatieve sporten. En voor mensen die vaak en in hoge doseringen gebruiken, kunnen schadebeperkende interventies een groot verschil maken.

> Lees meer

Onze afgeronde projecten

nationaal

Omgaan met verward gedrag

Deskundigheidsbevordering zorg in de maatschappelijke opvang

Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen te maken met ernstig verwarde personen. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol en soms is er ook sprake van psychiatrische issues, trauma en/of een lichte verstandelijke beperking. Om professionals die met deze doelgroep werken te ondersteunen ontwikkelde Mainline en Volksbond Streetcornerwork een training en een boekje met handvatten.

> Lees meer
internationaal

Harm reduction voor stimulantgebruikers

Mainline-GIZ onderzoek

Mainline onderzocht de ‘best practices’ in verschillende landen op het gebied van harm reduction-interventies voor gebruikers van stimulanten. Het project wordt ondersteund door Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) onder het programma Global Partnership on Drug Policies and Development (GPDPD).

> Lees meer

Aandacht voor herstel

Herstel en herstel-gerichte zorg zijn binnen de psychiatrie steeds meer centraal komen te staan. Manieren vinden om ondanks een chronische beperking of aandoening een bevredigend, hoopvol leven te leiden, staan hierbij vaak centraal. Maar ook binnen de verslavingszorg komt er de laatste jaren steeds meer aandacht voor herstel. 

> Lees meer
nationaal

Peer2Peer

Om jongvolwassenen (18 tot 35 jaar) die drugs gebruiken in de marges beter te bereiken, zet Mainline een peer-to-peer voorlichtingsproject op. We richten ons hierbij op jongeren die vaak met veel verschillende uitdagingen tegelijk moeten dealen, denk aan: dakloosheid, schulden, ruzies en psychische problemen. Een balans houden in het drugsgebruik kan dan soms erg lastig zijn. In dit peer-to-peer project wordt de voorlichting gegeven door jongvolwassenen die vergelijkbare ervaringen hebben als de doelgroep. 

> Lees meer
nationaal

House of HIV

De tentoonstelling House of Hiv, die van 19 augustus tot en met 9 september 2022 in Amsterdam te zien is, blikt terug op veertig jaar leven en omgaan met hiv. Sinds de hiv-epidemie vier decennia geleden in Nederland uitbrak, zijn er door de Nederlandse hiv-community’s talrijke initiatieven opgezet die impact hadden in de respons op en aanpak van hiv in ons land. Deze veelal onzichtbaar gebleven initiatieven worden nu voor het eerst getoond aan het grote publiek.

> Lees meer
internationaal

Mainline: doping in de recreatieve sport

Mainline is onderdeel van een nieuw Europees project dat twee online interventies voor ‘Performance and Image Enhancing Drugs (PIED)’ toetst. Objectieve informatie over dit onderwerp is mondjesmaat beschikbaar, maar er wordt al jaren van uit gegaan dat het gebruik van PIED in de recreatieve sport toeneemt. Het gaat hier dan om middelen die mensen (zouden) helpen bij het afvallen en/of het sneller kweken van spieren. 

> Lees meer
Copyright Mainline 2023. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.