ENGLISH
 

QUICK SCAN: middelengebruik jongeren in Twente

Nederland

In opdracht van de gemeente Hof van Twente deed Mainline in 2016 een quick scan om het middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen in kaart te brengen. Het blijkt dat veel jongeren, ook 14/15 jarigen, regelmatig drinken. Lees het rapport en de aanbevelingen.

Samenvatting van het rapport


Alcoholgebruik hoger dan in omliggende gebieden en lijkt stijgende

Uit dit onderzoek blijkt dat alcoholgebruik verbonden is aan de cultuur van Hof van Twente. Veel jongeren, ook 14 en 15 jarigen, drinken regelmatig. Dit gebeurt onder andere in keten, voor‐ en tijdens het uitgaan.

Zowel het aantal jongeren dat alcohol drinkt, als het excessief gebruik ervan ligt hoger dan in omliggende gebieden en lijkt stijgende.

Daarnaast zouden sommige ouders het goedkeuren en soms zelfs faciliteren, maar tegelijkertijd lijken ouders het gebruik ook te onderschatten.
Onderzoek

Mainline sprak met jongeren, ouders, professionals, horeca-medewerkers en andere bewoners van de Hof van Twente en bracht zo in kaart in hoeverre er sprake is van problemen omtrent alcohol‐ & druggebruik onder jongeren en jongvolwassenen in Hof van Twente.

Het onderzoek is in opdracht van de gemeente Hof van Twente door Stichting Mainline uitgevoerd, in samenwerking met onderzoeks-bureau Mark Bench. De projectleiding en het veldwerk ligt in handen van Mainline, de interviews en rapportage zijn uitgevoerd door Mainline in samenwerking met Mark Bench.


Druggebruik minder acuut probleem

Ondanks het excessieve gebruik van alcohol, leken de zorgen die geuit werden vooral om mogelijk druggebruik te gaan. Geconcludeerd wordt echter dat er wat betreft druggebruik minder acute problemen lijken zijn. Cannabisgebruik komt voor, maar niet in zorgwekkende mate en er is een klein aantal jongeren dat weleens harddrugs gebruikt.

Opvallend is wel dat drugs in Hof van Twente, net als elders, normaler zijn geworden in de zin dat jongeren wel weten wat er te verkrijgen is, en hoe ze eraan moeten komen. Tegelijkertijd blijkt er over drugs onwetendheid en angst te heersen die de problematiek mogelijk groter maakt dan hij in werkelijkheid is.Door het taboe rond druggebruik kan het lastig zijn om goed contact met de jongeren hierover te krijgen. Dit belemmert het voorkomen van problematiek niet alleen, het is hierdoor ook mogelijk dat problematiek onopgemerkt blijft of verergert.

Goede voorlichting geven aan ouders en jongeren

Belangrijkste aanbeveling is om in te zetten op het onderhouden van contact met jongeren, te werken aan hun weerbaarheid ‐ met name als ze kwetsbaar zijn ‐ en goede voorlichting te geven aan ouders en jongeren.

Dezelfde aanbeveling geldt voor het excessief gebruik en gebruik op jonge leeftijd van alcohol: voorlichting en contact.

Daarnaast wordt aanbevolen om meer aandacht te besteden aan handhaving van beleid en regels ‐ met inachtneming van de sociale en culturele context.

Lees het gehele rapport + de aanbevelingen

Onze huidige projecten


nationaal

Verwarde personen

Deskundigheidsbevordering zorg in de maatschappelijke opvang

Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen te maken met ernstig verwarde personen. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol (dubbel diagnose) en soms is er ook sprake van een lichte verstandelijke beperking (triple diagnose). Om professionals die met deze doelgroep werken te ondersteunen ontwikkelen Mainline en Volksbond Streetcornerwork een training. Ook gaan wij gezamenlijk een handleiding ontwikkelen die landelijk beschikbaar wordt.

> Lees meer
nationaal

Hepatitis C - Amsterdam

Nederland

In 2014 deed Mainline onderzoek naar risicoprevalentie en kennis op het gebied van Hepatitis C (HCV) onder bezoekers van laagdrempelige dag-inloopvoorzieningen in Amsterdam. Afgelopen februari 2017 is het HCV Project Amsterdam gestart: Bewustwording, opsporing en toeleiding tot effectieve Hepatitis C zorg; Naar virus-eliminatie onder (ooit) injecteerders in Amsterdam.

> Lees meer
nationaal

Chemsex

In de gaycene is het gebruik van drugs tijdens de seks wereldwijd een groeiend fenomeen. Vooral de opkomst van het gebruik van crystal meth en het injecteren van drugs (slammen) springt hierbij in het oog. Op dating apps en websites zoeken mannen naar sekspartners met dezelfde intenties. Ze screenen hierbij vaak op termen als ‘high & horny’, ‘party & play’, ‘chems-friendly’, ‘chems’, ‘parTy’, ‘chill out’ of ‘sleazy sex’. Onder professionals wordt seks onder invloed van drugs door mannen die seks hebben met mannen (MSM) 'chemsex' genoemd.

> Lees meer
internationaal

Bridging the Gaps 2 - 2016 t/m 2020

Indonesië, Kenia, Nepal, Pakistan, Zuid-Afrika, Tanzania (NIEUW!)

Het Bridging the Gaps programma heeft een tweede ronde financiering ontvangen van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daardoor kunnen we ons tot 2020 blijven inzetten om de gezondheid en rechtspositie van druggebruikers, sekswerkers en lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) mensen in bovenstaande zes landen te verbeteren.

> Lees meer
internationaal

Mainline: doping in de recreatieve sport

Mainline is onderdeel van een nieuw Europees project dat twee online interventies voor ‘Performance and Image Enhancing Drugs (PIED)’ toetst. Objectieve informatie over dit onderwerp is mondjesmaat beschikbaar, maar er wordt al jaren van uit gegaan dat het gebruik van PIED in de recreatieve sport toeneemt. Het gaat hier dan om middelen die mensen (zouden) helpen bij het afvallen en/of het sneller kweken van spieren. 

> Lees meer
nationaal

GHB overdosis preventie

Nederland & België

In een veranderde maatschappij, waarbij mensen experimenteren met nieuwe soorten drugs, is een urgente noodzaak om kennis op te doen van overdosis risico’s onder mensen die andere drugs (dan opiaten zoals heroine) gebruiken.

> Lees meer

Onze afgeronde projecten

internationaal

Harm reduction voor stimulantgebruikers

Mainline-GIZ onderzoek

Mainline onderzocht de ‘best practices’ in verschillende landen op het gebied van harm reduction-interventies voor gebruikers van stimulanten. Het project wordt ondersteund door Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) onder het programma Global Partnership on Drug Policies and Development (GPDPD).

> Lees meer
nationaal

Signalerings rapport mannelijke sekswerkers

Nederland

Op initiatief van Mainline vond in nauwe samenwerking met de GGD Amsterdam binnen het Prostitutie & Gezondheidscentrum 292 tussen november 2013 en februari 2014 een voorverkenning plaats onder mannelijke en transgender sekswerkers.

> Lees meer
nationaal

Quickscan Kampen

In oktober 2017 is Mainline in opdracht van de gemeente Kampen gestart met een Quickscan naar middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen in deze gemeente. 

> Lees meer
nationaal

Swingen: ​middelengebruik en seksuele keuzes

Nederland

In 2011 deed Mainline een voorverkenning onder swingers om meer zicht te krijgen op de aard, functie en combinaties van middelengebruik. Het doel hiervan was om een gerichter beeld te krijgen van de meerwaarde, motieven en invloed van middelengebruik op seksuele keuzes.

> Lees meer
internationaal

Bridging the Gaps 1 - 2012 t/m 2016

Indonesië, Kenia, Nepal, Pakistan en Zuid-Afrika

Mainline werkt via dit programma aan de verbetering van mensenrechten en de gezondheid van druggebruikers in bovenstaande vijf landen. Het Bridging the Gaps programma liep van 2012 tot 2016. Wegens succes is het programma verlengd en zal onder de naam 'Bridging the Gaps 2' lopen tot 2020!

> Lees meer
internationaal

Back to society

Georgië

Dit project - dat liep van 2014 t/m 2015 - geeft aandacht aan de specifieke behoeften van mensen die uit de gevangenis komen.

> Lees meer
Copyright Mainline 2019. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.