ENGLISH
 

Trainingen voor professionals over middelen & gebruikers

Mainline biedt trainingen aan professionals die werken met druggebruikers.Je krijgt inzicht in de onderliggende redenen van mensen om drugs te gebruiken. Hierdoor ontstaat wederzijds begrip, ga je makkelijker het gesprek aan en vind je sneller aansluiting.

Trainingen kunnen ook in het Engels
gegeven worden.

 


Iedere organisatie is uniek, en daar past Mainline zich op aan. Bij een eerste gesprek stellen we een aantal vragen, zodat we weten welke onderwerpen jullie graag in de training terugzien.

Wil je een presentatie van een uur over populaire drugs? Of zoveel mogelijk leren in een dagdeel over een drugscene? Of toch liever een meerdaagse training over druggebruik van cliënten en hoe hiermee om te gaan? Het is allemaal mogelijk. Je kunt onze trainingen zelf samenstellen. 

Kennis en ervaring

 • Onze veldwerkers staan al bijna 30 jaar in nauw contact met middelengebruikers.
 • Grote kennis van de belevingswereld en de actuele realiteit van gebruikers.
 • Een open en pragmatische houding ten aanzien van drugs, gebaseerd op harm reduction.
 • Ervaringsdeskundigen vertellen openhartig en eerlijk over de weerbarstige praktijk.
 • We koppelen de praktijkervaringen aan theorieën en methodieken.

Leveringsvoorwaarden

Bekijk hier onze leveringsvoorwaarden.

Ja, ik wil meer weten!
Bel 020 682 2660
of mail naar
training@mainline.nl

Herstel

 • Hoe gaan herstel en middelengebruik samen?
 • In gesprek over zingeving
 • De zoektocht naar zelf-acceptatie

Herstel draait om meedoen in de maatschappij en regie hebben over je eigen leven. Het gaat om kunnen zijn wie je wil zijn als persoon. Meestal gaat herstel gepaard met het stoppen met middelengebruik. Maar je kan je leven ook op de rit krijgen in combinatie met gecontroleerd gebruik.

In onze nieuwe training leren wij deelnemers hoe herstel en actief middelengebruik samen kan gaan. Met actuele achtergronden en praktische tips leer je de herstelmethodiek als een harm reduction-tool in te zetten. Na afloop van de training kan je makkelijker gesprekken aangaan over structuur, zingeving, het starten van betekenisvolle relaties en zelf-acceptatie.

Deelnemers krijgen een exemplaar van het inspirerende boekje ‘Ons Herstel’.

Afhankelijkheid

 • Wat is verslaving?
 • Waarom gebruiken mensen?
 • Hoe zie je of iemand onder invloed is?
 • Wanneer wordt druggebruik problematisch?
 • Hoe ga je om met craving?
 • Het gesprek aangaan

Wat is verslaving? Wanneer spreek je van problematisch gebruik? Hoe komt het dat sommige mensen problemen ervaren en anderen niet? Wat zijn je eigen vooroordelen en hoe staan die een constructief gesprek in de weg? Verder leer je over de hardnekkigheid en complexiteit van afhankelijkheid.


Optioneel:
Verslavingsarts

Psychische gezondheid

 • Gebruik en trauma's
 • Drugs en depressie
 • Omgaan met verwarde mensen
 • Omgaan met agressie

Welk effect hebben middelen op de psychische gezondheid van mensen? Kan drugs ook een positieve invloed hebben op mensen met een psychische aandoening? Waar let je op bij mensen met een dubbele diagnose? Hoe herken je iemand die in een verwarde toestand verkeert en hoe ga je daarmee om? In de training gaan we dieper in op dubbele diagnostiek. Ook leren we hoe om te gaan met weerstand en complexe problematiek.


Optioneel:
Verslavingsarts

Fysieke gezondheid

 • HIV en AIDS
 • Hepatitis C
 • Seksueel overdraagbare aandoeningen
 • Hart, lever en longen
 • Harm reduction

Mensen die drugs gebruiken lopen grotere gezondheidsrisico's dan mensen die niet gebruiken. Degenen die hun drug injecteren en hun naald daarbij delen, lopen het risico op een infectieziekte als HIV/AIDS of Hepatitis C. Maar Hepatitis C kan je ook al krijgen van het delen van een pijpje of een snuifbuis. Daarnaast is er een relatie tussen drugsgebruik en een verhoogd risico op soa's, problemen met de longen of het hart en een scala aan andere klachten. In deze training leer je over de verschillende (infectie)ziektes, de manier waarop je deze oploop en hoe je dit kan voorkomen, testen en behandelen.


Optioneel:
Verpleegkundige

Verward gedrag

• Achtergronden verward gedrag
• Handvatten voor de omgang
• Communicatievaardigheden
• Druggebruik, psychische issues en LVB


Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen te maken met een complexere doelgroep en verward gedrag. Vaak gebruiken deze personen drugs en/of alcohol en in veel gevallen is er ook sprake van psychiatrische issues, trauma en/of een lichte verstandelijke beperking.

In de training “Verward gedrag” wordt er ingezoomd op verschillende factoren die kunnen bijdragen aan dit vaak onbegrepen gedrag en krijgen de deelnemers praktische handvatten om hier adequater mee om te gaan. De gehele interactieve training is twee dagen, maar kan op verzoek ook ingekort worden.

Deelnemers krijgen een exemplaar van het boekje “Onbegrepen gedrag begrijpen”, een handleiding boordevol handvatten voor de omgang met verward gedrag in de maatschappelijke opvang.

Optioneel:
• Ervaringsdeskundige
• Trainingsacteur


Contact

 • Presentie
 • Socratisch motiveren
 • Beeldvorming
 • Motiverende gespreksvoering
 • Valkuilen in gesprek
 • Omgaan met verward gedrag

Hoe leg je contact met iemand die dagelijks gebruikt? Wat zijn de valkuilen? Je leert communicatietechnieken en krijgt tips om het gesprek aan te gaan. We werken met verschillende methodieken, zoals motiverende gespreksvoering, presentie en socratisch motiveren. Ook kan omgang met verwarde mensen aan bod komen. Met behulp van de trainingsacteur (optioneel) kun je ook echt oefenen in de praktijk.


Optioneel:
Trainingsacteur

Overdosis

 • Welke drugs zijn gevaarlijk?
 • Hoe herken je een overdosis?
 • Wat doe je als iemand wegvalt?
 • Hoe voorkom je een overdosis?

Wat is de oorzaak van een overdosis? Was dit bewust gedaan of ging er van alles mis bij het gebruik? Kun je zien dat iemand out gaat? Bij welke middelen is de kans groter op een overdosis? Voorkomen is altijd beter dan genezen; daarom besteden we in deze training aandacht aan harm reduction-tips die je gebruikers kunt geven om te voorkomen dat ze overdoseren. Op interactieve wijze leer je overdosissignalen te herkennen en wat je moet doen als iemand out gaat.


Optioneel:
Trainingsacteur

Anabole steroïden

 • Hoe worden steroïden gebruikt?
 • Kenmerken van gebruikers
 • Fysieke en mentale risico’s
 • Harm reduction bij steroïdengebruik
 • Contact maken met de doelgroep 

In deze training worden de specifieke kenmerken van steroïdengebruik besproken. Welke negatieve (en positieve) fysieke en mentale effecten kunnen optreden? Hoe kunnen risico’s worden vermeden of gereduceerd? Waarin onderscheidt steroïdengebruik zich van ander middelengebruik? Hoe kan zinvol contact met deze doelgroep gemaakt worden, en welke rol kan de professional spelen in de zorgverlening? De training heeft zowel oog voor de belevingswereld van gebruikers als wetenschappelijk onderzoek, en beoogt een beter match tot stand te brengen tussen zorgvraag en – aanbod ten aanzien van deze specifieke doelgroep.


Optioneel:
Ervaringsdeskundige

Middelen

 • Hoe herken je drugs?
 • Wat zijn de effecten?
 • Hoe beperk je de risico’s?
 • Hoe ga je om met polygebruik?
 • Harm reduction tips
 • Drug, Set & Setting

Wat is het verschil tussen snuifcoke en basecoke? Wat zijn de risico’s van de verschillende middelen? Is alcohol ongezonder dan heroïne? We duiken in het dagelijkse leven van de gebruiker en nemen verschillende middelen onder de loep. Ook komen de effecten en gebruiksmethoden aan bod. Hoe beter je iemands belevingswereld begrijpt, hoe makkelijker je aansluiting vindt in een gesprek.

Het is ook mogelijk om een specifiek middel uit te lichten, afhankelijk van de behoefte en parate kennis van je team.


Optioneel:
Ervaringsdeskundige

Beleid

 • Huisregels in de instelling
 • Verbieden of niet?
 • Veiligheid voor personeel en cliënten
 • Omgaan met dealers
 • Gevoelige onderwerpen aankaarten

Hanteer je een beleid dat op veel weerstand stuit? Sta je toe dat een cliënt gebruikt in de instelling? Of juist niet? Wat doe je als een cliënt zich niet aan de regels houdt? In deze training reflecteren we op persoonlijke opvattingen, de visie van de eigen organisatie en de publieke opinie. Samen werken we aan effectieve huisregels en begeleiding van cliënten die middelen gebruiken. Een ervaringsdeskundige vertelt openhartig over de eigen praktijkervaring met begeleiding en huisregels die hem wel en niet hebben geholpen.


Optioneel:
Ervaringsdeskundige

Chemsex

 • Wat is chemsex?
 • Waarom nemen mannen chems?
 • Slang & populaire middelen
 • Veelvoorkomende klachten
 • Onderliggende issues
 • Gesprekstechnieken en tips

Deze training geeft een inkijkje in de chemsexscene en geeft inzicht in de beweegredenen van mannen om te gebruiken tijdens de seks. Wat voor chems worden gebruikt? En welke gezondheidsrisico’s komen daarbij kijken? Hoe ziet het seksleven van deze mannen eruit? Wat is de meerwaarde van chems tijdens de seks? Ook komen onderliggende issues als schaamte, infectieziekten en geaardheid aan bod. In de training krijg je tools aangereikt om het gesprek over chemsex op een constructieve manier aan te gaan.


Optioneel:
Ervaringsdeskundige

Specifieke doelgroepen

 • Sekswerkers
 • LVB'ers
 • Steroïdengebruikers
 • Gedetineerden
 • Gebruikers op leeftijd

Heb jij te maken met een specifieke doelgroep? Dan wil je die graag op effectieve wijze bereiken. Een sekswerker heeft een andere belevingswereld dan een LVB’ers of iemand in detentie. We leggen de focus tijdens deze training op de doelgroep waarmee jij werkt. Hoe benader je deze groep het best? Hoe vind je aansluiting en hoe houd je betekenisvol contact?


Optioneel:
Trainingsacteur
Copyright Mainline 2020. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.