ENGLISH
 

Themabrieven

Mainline geeft twee papieren thema brieven uit die per post worden verstuurd. De ene geeft specifieke informatie over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hepatitis C en de andere over hiv.C-Zicht


Ontwikkelingen rond hepatitis C
Deze themabrief richt zich op de nieuwste ontwikkelingen rond hepatitis C en gaat in op specifieke problemen van hcv-positieve gebruikers in de aanloop naar en tijdens de behandeling.

Voor wie & kosten
Uitgifte: 2x per jaar

  • Voor gebruikers: gratis
  • Voor instellingen: een abonnement op C-zicht kost € 9,= per jaar.


De Take-it of C-zicht thuis ontvangen?

  • Bel naar 020 682 26 60 of
  • Mail naar info@mainline.nl voor een abonnement
  • Bestel de Take-it en/of C-zicht via onze webshop

De themabrieven worden in een gesloten blanco envelop toegestuurd.

Take-it


Ontwikkelingen rond hiv

Deze themabrief gaat in op de specifieke problemen van hiv-positieve gebruikers. Zoals het niet aanslaan van de behandeling, het niet volhouden als gevolg van een onregelmatige levensstijl of een co-infectie met hepatitis C. Andere onderwerpen die aan bod komen gaan in op de kwaliteit van leven.

Voor wie & kosten
Uitgifte: 2x per jaar

  • Gebruikers: gratis
  • Instellingen: een abonnement op de Take-it € 9,= p/jr.

Gecombineerde abonnementen en losse nummers

  • Gecombineerd jaarabonnement (op C-zicht en Take it) kost: € 16,= per jaar.

  • Een los nummer (van de C-zicht of Take it) kost: € 4,50
Copyright Mainline 2021. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.