ENGLISH
 

Over ons

De missie van Mainline is het bevorderen van de gezondheid en het verbeteren van de maatschappelijke positie van mensen die drugs gebruiken.

Zonder primair het druggebruik zelf terug te willen dringen en vanuit respect voor de keuzevrijheid en mogelijkheden van het individu.


Visie

Druggebruik is een wereldwijd maatschappelijk gegeven. Mensen die drugs gebruiken hebben dezelfde universele rechten als ieder ander mens.

Het gevolg van de internationale verboden op bepaalde psychoactieve middelen is echter dat in veel landen mensen die drugs gebruiken worden gecriminaliseerd, gemarginaliseerd en gediscrimineerd.

Mainline komt op voor de rechten en de gezondheid van mensen die drugs gebruiken.
Menselijke waardigheid
Alle activiteiten van Mainline staan in het kader van zo veilig mogelijk gebruik en dus van schadebeperking (harm reduction) en preventie. Harm reduction biedt mensen de kans om controle over hun middelengebruik en hun leven terug te pakken binnen de mogelijkheden die zij hebben.

Harm reduction beoogt daarmee de menselijke waardigheid te herstellen en de kwaliteit van leven van mensen die drugs gebruiken te vergroten.

Meaningful involvement
De beleving, motivaties en leefwereld van mensen die middelen gebruiken zijn het uitgangspunt van Mainline’s handelen. Wij werken volgens de principes van zinvolle betrokkenheid (“meaningful involvement”).

Een breed harm reduction aanbod

Mainline zet zich in voor klassieke harm reduction interventies zoals spuitomruil, opiaat-substitutiebehandeling, hiv zorg: testen, behandelen, ondersteunen, bestrijding van infectieziekten zoals hepatitis B en C, tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen, verspreiden van informatie, educatie en communicatie-materialen en overdosis preventie en management.Ook voor mensen die niet injecteren
Hiernaast vraagt Mainline aandacht voor gemarginaliseerde druggebruikers die geen opiaten, maar bijvoorbeeld stimulantia zoals methamfetamine en cocaïne gebruiken of die hun middelen niet injecteren, maar slikken, (via folie) roken of inhaleren, snuiven of anaal of vaginaal inbrengen (pluggen). 

En met aandacht voor de omgeving
Net als de WHO onderstrepen wij het belang van een veilig politiek en maatschappelijk klimaat ('enabling environment'). Mainline staat een op mensenrechten georiënteerde aanpak voor. Daarbij horen ook interventies die zich richten op:

 • basale levensbehoeften: voedsel, schoon water, persoonlijke hygiëne, huisvesting

 • volledige lichamelijke en geestelijke gezondheid: verzorging van wonden, huidinfecties en abcessen, voetzorg, tandzorg, psychosociale ondersteuning en toegang tot geestelijke gezondheidszorg, inclusief toegang tot verslavings-zorg voor mensen die willen stoppen of minderen met het gebruik van (illegale) middelen, en interventies die bijdragen aan persoonlijk herstel

 • vergroten van veiligheid: het testen van drugs, gebruikersruimten, toegang tot objectieve informatie over veilig gebruik, zelfcontrole en schadebeperking, juridische bijstand, toegang tot belangenbehartiging, stimuleren van zelforganisatie.Ontvang onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van Mainline's projecten, trainingen en activiteiten door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Je kunt ons ook volgen op Facebook en Linkedin


Schrijf je in

Doelgroep

Mainline richt zich primair op mensen die, samenhangend met het druggebruik, problemen op verschillende leefgebieden ervaren en daardoor in de marge van de samenleving (dreigen te) raken en/of mensen die door middelengebruik (aanzienlijke) gezondheidsrisico’s lopen.


Doelen

Mainline heeft drie primaire doelen:
 
 1. Opkomen voor de gezondheid en maatschappelijke positie van mensen die drugs gebruik(t)en

 2. De beschikbaarheid en kwaliteit van het hulpaanbod voor mensen die drugs gebruiken verbeteren - met de focus op schadebeperking (harm reduction)

 3. Harm reduction uitdragen als een menselijke en wetenschappelijk onderbouwde aanpak


Kernwaarden


Mainline werkt vanuit de volgende kernwaarden en principes:


 • Niet moraliserend - accepterend
 • Wetenschappelijk onderbouwd - rationeel
 • Mensgericht - met compassie
 • Authentiek - creatief en eigenzinnig
 • Pragmatisch – handelend
 • Maatschappijgericht - activistischTeam

Doelgroepen

Ella Bowler

veldwerker e.bowler@mainline.nl

Toon Broeks

veldwerker t.broeks@mainline.nl

Sultan Baghdadi

veldwerker s.baghdadi@mainline.nl

Has Cornelissen

veldwerker h.cornelissen@mainline.nl

Leon Knoops

chemseks-expert l.knoops@mainline.nl

Tobias van Dijk

teamleider t.vandijk@mainline.nl

Hannah Hamans

hoofdredacteur h.hamans@mainline.nl

Ferry Barendregt

trainer f.barendregt@mainline.nl

Ingrid Bakker

projectleider i.bakker@mainline.nl

Alvin Westmaas

onderzoeker

Tjeerd de Zeeuw

onderzoeker t.dezeeuw@mainline.nl

Knowledge, Learning & Partnerships

Rafaela de Quadros Rigoni

Onderzoeker r.rigoni@mainline.nl

Simon Williams

Knowledge and Learning Lead s.williams@mainline.nl

Ancella Voets

teamleider

Ondersteuning

Machteld Busz

Directeur

Desiree van Dok

Officemanager d.vandok@mainline.nl

Jelle van der Plas

Financieel administrateur j.vanderplas@mainline.nl

Katja Berends

Communicatie- en marketingmedewerker k.berends@mainline.nl

Jeroen Jansen

Financieel beheerder

Bestuur

Wim vd Brink

Voorzitter

Jantien Manders

Penningmeester

Heval Ozgen

Algemeen bestuurslid

Monique Middelhoff

Algemeen bestuurslid

Wim Buisman

Algemeen bestuurslid

Nationale partners

Hiv vereniging

https://www.hivvereniging.nl/

Aids Fonds

aidsfonds.nl

De Regenboog Groep

deregenbooggroep.nl

Correlation

correlation-net.org/

GGD Nederland

www.ggd.nl/

Gemeente Amsterdam

www.ggd.amsterdam.nl

Iris Zorg

iriszorg.nl

Jellinek | Mentrum

jellinek.nl

Leger des Heils

legerdesheils.nl

Belangenvereniging voor drugebruikers MDHG

mdhg.nl

NLV

leverpatientenvereniging.nl

vU

vu.nl

Bonger Instituut | Universiteit van Amsterdam

bonger.nl

RIBW Alliantie

ribwalliantie.nl

RINO Groep

rinogroep.nl

Soa Aids Nederland

soaids.nl

Trimbos

trimbos.nl

Vlam

vlammagazine.nl

Internationale Partners

AFEW International

afew.org/netherlands/

Atma Jaya Catholic University Jakarta

atmajaya.ac.id/web/

Karisma

karisma.or.id

Menahra

menahra.org/en/

The Rehabilitation Initiative for Vulnerable Groups (RIVG) in Georgia

ccy.ge/en/members/rehabilitation-initiative-for-vulnerable-groups/

Open Society Foundations

opensocietyfoundations.org

Aids Alliance

aidsalliance.org

Aids Fonds

aidsfonds.nl

Association of People Living with HIV, Pakistan

theaplhiv.org.pk/

APDES, Portugal

apdes.pt

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Vagga, Belgie

vagga.be

COC, Nederland

coc.nl

Free Clinic, Belgie

free-clinic.be

Global Network of Sex Work Projects, Engeland

nswp.org

Global Network of People Living with HIV, Nederland

gnpplus.net

Health4Men, Zuid Afrika

health4men.co.za

International Drug Policy Consortium, Engeland

idpc.net/

International Network of People Using Drugs, Engeland

inpud.net

International Treatment Preparedness Coalition, Amerika

http://itpcglobal.org/

KENPUD, Kenia (geen website)

LVCT Health, Kenia

lvcthealth.org

Muslim Education & Welfare Association, Kenia

mewa.or.ke

Global Forum on MSM and HIV, Amerika

msmgf.org

Nai Zindagi, Pakistan

naizindagi.org

OUT! LGBT Well Being, Zuid Afrika

out.org.za

PKNI, Indonesie

korbannapza.org

Progressive, Tsjechie (geen website)

Association PROI, Bosnie

proi.ba

RHRN | Romanian Herm Reduction Network, Roemenie

rhrn.ro

Tanadgoma, Georgie

tanadgoma.org.ge

TB/HIV Care Association, Zuid Afrika

www.tbhivcare.org/

Trimbos-instituut, Nederland

trimbos.nl

Youth Vision, Nepal

www.youthvision.org.np/

Transnational Institute

tni.org/en

Dopinglinkki

https://dopinglinkki.fi/

A Clinic Foundation

https://www.a-klinikka.fi/in-english

Aristotle University of Thessaloniki

https://www.auth.gr/en

Liverpool John Moores University

https://www.ljmu.ac.uk/research/centres-and-institutes/public-health-institute

SAFE YOU Project

https://safeyou.eu/

King's College London

https://www.kcl.ac.uk/index.aspx

Financiers

World Health Organisation

who.int/en/

Nationale Postcode Loterij

European Comission

https://ec.europa.eu/

PITCH Programme

https://aidsfonds.org/projects/pitch

GIZ, Global Partnership on Drug Policies and Development (GPDPD)

https://www.giz.de/expertise/html/14988.html

Gemeente Amsterdam

www.amsterdam.nl

European commission

www.ec.europa.eu

Fonds Psychische Gezondheid

www.psychischegezondheid.nl

GILEAD

www.gilead.com

Ministerie van Buitenlandse zaken

www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws

Platforms en netwerken

Bridging the Gaps

hivgaps.org

Share-Net International

www.share-netinternational.org

Correlations Network

correlation-net.org/

Netwerk Infectieziekten en Druggebruik

www.infectieziekten.org

Vacatures


Vacature: stage contentcreatie

We zoeken een creatieveling die graag content creëert en ontwerpt. Ben je op zoek naar een speeltuin waar er ruimte is voor jouw ideeën en ontwikkeling? En vind je drugs een interessant onderwerp? Kom vanaf september 2023 stagelopen bij Poppi Drugsmuseum en Stichting Mainline!


Deadline: 1 mei 2023

Bekijk de vacature hier

Jaarverslagen

Jaarverslagen

Benieuwd wat Mainline door de jaren heen allemaal gedaan heeft? Hier vind je al onze jaarverslagen.Jaarverslag 2022


Hierboven staat ons meest recente jaarverslag. Veel leesplezier!

Ook benieuwd naar de cijfers? Kijk dan hieronder:


Mainline voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Details zijn terug te vinden in onze financiele jaarverslagen. 

Copyright Mainline 2023. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.