ENGLISH
 

Mainline magazine: (n)iets te doen

De nieuwste Mainline gaat over (n)iets te doen. Verveling is vaak een reden om te gebruiken. In deze Mainline leer hoe je alvast hobby’s kan oppakken. Zetten we lezers in het zonnetje met hun zelfgemaakte kunstwerken en leer je waarom het leven vaak saai aanvoelt wanneer je stopt met drugs.

Naar de webshopZelfbeeld gebruikers versterken


De toon en inhoud van de artikelen sluiten aan bij het kennisniveau en de leefwereld van drug- gebruikers in Nederland. Mainline is nooit belerend en de artikelen zijn gebaseerd op veldwerk.

De achterliggende gedachte is om door middel van het blad het zelfbeeld van gebruikers te versterken.

Ervaring leert dat de onderwerpen in het tijdschrift voor veldwerkers een belangrijk aanknopingspunt vormen voor gesprekken met moeilijk te bereiken groepen druggebruikers.
Landelijk groot bereik

De Mainline wordt gedrukt in oplages tussen de 6.000 en 12.000 exemplaren afhankelijk van het thema. De magazines worden opgestuurd naar gebruikers, professionals en drugs-hulpverleningsplekken door heel Nederland.

Ook verspreiden de veldwerkers van Mainline de magazines handmatig op plekken waar de
doelgroep verkeert.

Copyright Mainline 2023. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.