ENGLISH
 

Mainline magazine: drugs toen & nu

De nieuwste Mainline duikt in het heden en het verleden. Waarom blijven sommige drugs populair? En raken andere uit de mode? Hoe gaat het met gebruikers die jaren terug in de Mainline stonden? En wat gebruiken we tegenwoordig in gebruiksruimtes en de opvang?

Naar de webshopZelfbeeld gebruikers versterken


De toon en inhoud van de artikelen sluiten aan bij het kennisniveau en de leefwereld van drug- gebruikers in Nederland. Mainline is nooit belerend en de artikelen zijn gebaseerd op veldwerk.

De achterliggende gedachte is om door middel van het blad het zelfbeeld van gebruikers te versterken.

Ervaring leert dat de onderwerpen in het tijdschrift voor veldwerkers een belangrijk aanknopingspunt vormen voor gesprekken met moeilijk te bereiken groepen druggebruikers.
Landelijk groot bereik

De Mainline wordt gedrukt in oplages tussen de 6.000 en 12.000 exemplaren afhankelijk van het thema. De magazines worden opgestuurd naar gebruikers, professionals en drugs-hulpverleningsplekken door heel Nederland.

Ook verspreiden de veldwerkers van Mainline de magazines handmatig op plekken waar de
doelgroep verkeert.

Copyright Mainline 2023. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.