ENGLISH
 

Disclaimer & credits

Disclaimer
Bij het samenstellen van deze website is gestreefd naar een zo groot mogelijke zorgvuldigheid.

Mainline draagt zorg voor het regelmatig actualiseren van de informatie. Er kan echter niet worden uitgesloten dat informatie verouderd is of drukfouten of onvolkomenheden bevat. De gebruiker van de website is verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid van de geboden informatie.

Mainline is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie.


Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken gemaakt. Beweringen en meningen geuit in artikelen en mededelingen op deze website zijn afkomstig van de auteur(s) of geïnterviewden. De redactie, webmaster en internetprovider scharen zich niet (noodzakelijkerwijs) achter deze opinies.

Ter informatie biedt Mainline links naar andere websites. Mainline draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, producten of diensten die op deze gelinkte sites worden aangeboden.


Credits

Deze site is ontwikkeld door:
Dorinde van Helden (webmaster) i.s.m:
Studio Odilo Girod (webdesign) 
Blogbird (hosting & bouw CMS)

 

Copyright Mainline 2023. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.