Harm Reduction

Onze missie is het bevorderen van de gezondheid en het verbeteren van de rechtspositie van mensen die drugs gebruiken. Dit zonder primair het gebruik zelf terug te dringen en vanuit respect voor de situatie en keuzes van de individuele gebruiker.

Mainline richt Poppi op

Poppi: Drugs Museum Amsterdam

Mainline richtte in maart 2019 Poppi: Drugs Museum Amsterdam op.

De missie van Poppi is drievoudig: 

  1. objectieve informatie over drugs, verslaving en drugsbeleid bieden
  2. inkomsten genereren voor gezondheidsprojecten voor mensen die drugs gebruiken
  3. werkplekken creëren voor mensen met een gebruiksachtergrond 

Met Poppi bereiken wij het grote publiek. Via kunst, amusement en nieuwe technologie vertellen wij ons verhaal.

Poppi is in 2019 zichtbaar geweest in de media, in het publieke debat en tijdens events. Poppi ontwikkelt ranzendsnel. Volg ons daarom via:

  • www.poppi.amsterdam
  • Facebook: @poppi.amsterdam
  • Instagram: @poppi.amsterdam
  • Twitter: @poppiamsterdam / #poppimovement

Vooruitblik
In 2020 organiseert Poppi drie pop-up events voor een langere periode. De eerste is de fototentoonstelling 'Dutch Drugs Stories'. We hopen je te zien vanaf 26 juni 2020 in het Vrijpaleis in Amsterdam.

Wil je helpen of investeren? Neem dan contact op via info@poppi.amsterdam
359

Donateurs

 

100%

Succesvol

 

30.230

Euro

 

NATIONAAL

Veldwerk in 2019

In 2019 waren we weer te vinden op straat, in gebruiksruimtes, inloophuizen, RIBW's, de nachtopvang en tippelzones. Op locaties verspreid over het hele land.


Ook online en telefonisch hielden we contact met gebruikers en professionals. We spraken over nieuwe ontwikkelingen in druggebruik, zorglacunes en behoeften. Daarnaast gaven we voorlichting over onder meer veilig gebruik en gezondheid. Bovenal probeerden we echt aanwezig zijn, voor een open gesprek zonder een dubbele agenda. Die houding wordt al 30 jaar gewaardeerd door mensen die drugs gebruiken en professionals op de vloer.

Wat dit jaar opviel, was het groeiende probleem van de dakloosheid. Er is grote krapte in de maatschappelijke opvang. Dit leidt dikwijls tot een toename in gebruik. Om de buitenslapers te helpen, hebben onder andere tientallen slaapzakwinterjassen uitgedeeld (met dank aan Stichting Sheltersuit, die de pakken produceerde en leverde). Daarnaast ontvingen we veel zorgwekkende signalen van gebruik onder migranten, met name Oost-Europese personen (Russisch, Pools en Roemeens sprekenden). 


Onze veldwerkers gingen in 2019 een paar keer mee met de Soepbus van het Leger des Heils. Een goede manier om met 'buitenslapers' in contact te komen. 

Veldwerk in cijfers

352veldwerkactiviteiten
1.239contacten

Verder graven naar antwoorden

Regelmatig krijgen we tijdens veldwerk signalen waarvan we denken: daar willen we meer van weten. In 2019 doken we dieper in de rookvrije verslavingszorg,  GHB-beleid in instellingen en problematisch opiaatgebruik.


Hoe toegankelijk is rookvrij?

Steeds meer verslavingszorginstellingen hanteren een rookvrijbeleid. Om een beeld te krijgen van de impact op de toegankelijkheid voor cliënten, maakte Mainline een rondgang langs gebruikers, instellingen en brancheorganisaties. Hieruit bleek dat er begrip is voor de maatregel, maar dat de handhaving niet altijd in goede aarde valt. Straffen (door schorsing of ontslag) werken averechts voor motivatie. Ook bleek een rookvrijbeleid in de detox veelal niet te werken: cliënten weigerden in behandeling te gaan of stopten voortijdig. Enkele instellingen moesten hierdoor de regels gedeeltelijk terugdraaien.

Op de foto staat Hendrik, van dagbestedingslocatie het Twaalfde Huis in Groningen. Daar rookt vrijwel iedereen en kampen veel mensen met longkwalen. Wie een volle week werkt, krijgt een pakje shag als bonus. Er is geprobeerd om de locatie rookvrij te maken, maar toen bleven veel mensen weg. Hendrik: "Ik vind het lekker, dus waarom zou ik stoppen?"

GHB-beleid in instellingen

In de maatschappelijke opvang, dagopvang en gebruiksruimten neemt GHB-gebruik toe. We wilden weten hoe hier lokaal mee wordt omgegaan en deden een inventarisatie onder 10 instellingen in het land. Alle locaties noemen de vluchtigheid en ongrijpbaarheid van het gebruik en de gebruikers een probleem. Hulpverleners hebben bovendien veelal beperkte kennis over GHB. Daarnaast is er angst voor gebruik op de locaties, omdat professionals ‘moeilijk gedrag’ verwachten en risico op overdosering. Een organisatie werkte aan een richtlijn voor GHB. Hoewel sommige instellingen overwogen om GHB-gebruik toe te laten in de gebruiksruimte, was dit nog nergens gerealiseerd.


Dieptegesprekken over opiaatgebruik

In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting een miljoen mensen synthetische opiaten voorgeschreven. Daarnaast zijn ze op de zwarte markt verkrijgbaar. Om beter zicht te krijgen op problematisch gebruik van deze middelen (zoals oxycodon), voerde Mainline dieptegesprekken met 9 gebruikers. Hieruit bleek dat gebruik onder alle lagen van de bevolking voorkomt. Afbouwen blijkt ontzettend moeilijk. Afhankelijkheid ontstaat vaak door onwetendheid: mensen die gebruiken zeggen vooral behoefte te hebben aan goede voorlichting.

Chemsex in 2019

Eindelijk groeit de (noodzakelijke) aandacht van professionals voor chemsex. We gaven meer trainingen in 2019 en er kwamen veel vragen van media. Naast ons online en offline veldwerk werkten we aan nieuwe projecten.


Veldwerkers Leon Knoops en Sjef Pelsser gingen het land in om te spreken over chemsex. Er is namelijk nog veel gebrek aan kennis onder gay mannen. In Chems on Tour gingen we langs Rotterdam, Tilburg, Groningen en Nijmegen en bereikten we 130 mannen over onderwerpen als drugs, hiv en PrEP. In elke stad stonden behalve Sjef en Leon ook lokale partners (van bijvoorbeeld de GGD en COC) op het podium om voorlichting te geven en vragen te beantwoorden. Voor de tour kregen we steun van Gilead.


In 2019 hebben we het hulpaanbod tijdens onze groepsmeetings - de Drop in - verder uitgebreid met individuele gesprekken en verruimde openingstijden. Ook stonden Sjef en Leon in Parijs op het podium tijdens het European Chemsex Forum. Daar namen ze deel aan een gezamenlijke presentatie over het succes van het Amsterdams Chemsex Overleg, een samenwerking van achttien Amsterdamse organisaties om signalen en interventies te delen. 


Nieuw materiaal
Goede info blijft belangrijk. Ook dit jaar gaven we een Engelstalige editie uit van Chems & Sex, een harm reduction magazine voor mannen die aan chemsex doen. Hij is te vinden in ons webshop. Samen met andere leden van het ACO hebben we daarnaast de video 'Friday Fever' ontwikkeld, die in premiere ging tijdens het European Chemsex Forum. Bekijk hem hier.

38.340

aantal bezoekers op sexntina.nl

De Nederlands- en Engelstalige infosite over crystal meth die Mainline samen met Soa Aids Nederland ontwikkelde voor mannen die seks hebben met mannen.

22.590

meer bezoekers dan in 2018

In het jaar na de livegang nam het aantal bezoekers met ruim 200 procent toe. Mannen in heel de wereld (met name Europa) wisten sexntina te vinden.

6.349

terugkerende bezoekers

Een relatief groot deel van de bezoekers kwam een of meer keren terug op de site. Zij konden bijvoorbeeld de chatfunctie gebruiken om live vragen te stellen.

‘Verward gedrag’ in de maatschappelijke opvang

Steeds vaker hebben de maatschappelijke opvanglocaties (M.O.) voor daklozen en druggebruikers te maken met bewoners met een complexe problematiek - in de volksmond vaak 'verward gedrag' genoemd. Om handvatten te bieden aan medewerkers, begonnen Mainline en de Volksbond Streetcornerwork in 2019 een project met steun van ZonMw. Daaruit kwamen een training, handleiding en actieonderzoek voort.


Training ‘Verward gedrag’

Uit diepte-interviews met medewerkers en ervaringsdeskundigen bleek dat onrust vaak voortkomt uit een gebrek aan wederzijds begrip. Met dit inzicht is een training ontwikkeld: “Verward gedrag”. Hierin wordt ingezoomd op verschillende factoren die kunnen bijdragen aan ‘onbegrepen’ gedrag. Deelnemers krijgen praktische handvatten om te begrijpen wat er bij iemand speelt en hoe ze contact kunnen maken. 

Handig boekje voor deelnemers

Deelnemers aan de training krijgen een laagdrempelige handleiding die ze helpt op de werkvloer. Het boekje ‘Onbegrepen gedrag begrijpen’ is een naslagwerk over de achtergronden van verward gedrag. Het geeft veel basiskennis over stressfactoren, psychische problemen, druggebruik en coping. Bovenal bevat het veel direct toepasbare tips, is het laagdrempelig opgeschreven en visueel aantrekkelijk. Het is ook te bestellen in onze webshop.


Actieonderzoek

Parallel aan de ontwikkeling van de training liep het actieonderzoek van veldwerker Annet Vogelaar. Op een praktijkgerichte manier onderzocht zij in 2019 hoe er binnen de training verdere activiteiten kunnen worden ontwikkeld die het wederzijds begrip tussen cliënten en professionals vergroten. De training blijft dus in ontwikkeling. In 2020 loopt dit onderzoek af. 

Trainingen in 2019

Wat we tegenkomen in het veld vertalen we naar trainingen voor professionals. We richten ons vooral op goed contact met mensen die drugs gebruiken. Want hulpverlening valt of staat bij het contact. Om aan te sluiten op de beleving van de werkvloer, zijn al onze trainingen interactief, pragmatisch en leuk om te volgen. We leggen veel spel in de trainingen, waardoor we door de deelnemers aan onze trainingen bijna altijd cum laude worden beoordeeld.

Zelf ervaren hoe praktisch en aanstekelijk Mainline's trainingen zijn? Kijk op onze trainingspagina.

In 2019 gaven wij in heel Nederland trainingen aan professionals in de maatschappelijke opvang, inloophuizen, de (verslavings)zorg, veldwerk en de horeca. We gaven basistrainingen over drugs, verslaving en contact maken, en meer specialistische trainingen bijvoorbeeld over overdosispreventie, chemsex en GHB. Ook ontwikkelden we een nieuwe training, ‘Verward gedrag’, voor medewerkers in de maatschappelijke opvang. 

Altijd handig om een trainingsacteur in huis te hebben. Op de foto speelt Ferry Barendrecht voor Sinterklaas bij bewoners van de RIBW Jan Rebelstraat in Amsterdam.

4x Mainline Magazine

Al bijna dertig jaar draait Mainline magazine van de persen. In 2019 voegden we 4 edities toe aan een bont archief over druggebruik in Nederland. 

Het magazine wordt onder meer verspreid in gebruiksruimtes, in de maatschappelijke opvang, beschermd wonen en verslavingszorginstellingen. Het is exclusief bedoeld voor mensen die drugs gebruiken, maar we weten dat ook veel professionals er graag in lezen. Dertig jaar na dato is de Mainline nog steeds een mooie manier voor onze veldwerkers om gesprekken te starten met gebruikers.

Waarover gaan die gesprekken dan? Over herkenbare problemen, over veilige manieren van gebruik en over gezondheid. We begonnen het jaar met de ‘Pillenspecial’. Benzo’s, concentratiepillen, opiaten: ze zijn volop verkrijgbaar en veel mensen die drugs gebruiken dragen diverse strips met pillen bij zich. In combinatie met elkaar kunnen ze verschillende effecten geven. In deze editie was hier aandacht voor, naast onder meer een verhaal over de online handel in pillen. 

'Opkikkeren zonder af te kicken' was het vertrekpunt van editie twee. Voor wie niet abstinent kan of wil worden, zijn er veel mogelijkheden voor een beter leven en een betere gezondheid. In deze Mainline drie portretten van mensen die zichzelf als 'hersteld' zagen. En handige tips voor de tandarts, voor het herstel van familierelaties en het opvijzelen van voedingstekorten.

In de Rookspecial stonden we stil bij het middel dat de meeste gebruikers met elkaar delen: tabak. Volgens veel verslavingsartsen is het verslavender dan cocaïne. In de Grote Uitneembare Rookwijzer (op tippapier), zetten we alle mogelijke rookdrugs en -methoden op een rij. Met tips voor veiliger gebruik.

In december brachten we een editie uit over de ‘Donkere Dagen’. Veel gebruikers hebben het moeilijk tijdens de feestdagen, met extra gebruik als gevolg. Ex-gebruiker Manfred vertelde over een preventieve opname tijdens Kerst. Met een uitvouwposter gaven we praktische tips hoe lezers ‘outgaan’ konden voorkomen tijdens oud & nieuw.

Een abonnement of losse editie bestellen? Kan natuurlijk. Kijk in onze webshop voor de laatste edities.

SOABOA SPECIAL

SOA

Naast Mainline magazine geeft Mainline jaarlijks twee keer een minimagazine uit over seks, drugs en infectieziekten. De eerste editie was gericht op de groep mannen die (regelmatig onveilige) seks heeft met mannen en daarbij drugs gebruikt. In de editie van 2019 lag de nadruk op de (vaak niet goed bekende) verschillen tussen hepatitis A, B en C. Alle Soaboa's zijn te vinden in onze webshop

BOA

Onder de ‘oude’ groep gebruikers, vaak heroïne en basecoke, komt van oudsher relatief veel hiv en hepatitis voor. In de tweede editie van de Soaboa Special hadden we aandacht voor stigma rondom gebruik. In een openhartig interview reflecteerde Bart op zijn seksleven na zijn infectie. De helaas kortgeleden overleden Pam, een vriend van Mainline, vertelde waarom ze nooit spijt of schaamte heeft gevoeld over haar druggebruik en hepatitis C-infectie.

Eerlijke info over steroids bij Mainline

Performance and Image Enhancing Drugs (PIEDs) zijn middelen die worden genomen om het uiterlijk van het lichaam te wijzigen, sportieve prestaties te verbeteren, of beide. Onder andere anabole steroïden, groeihormonen, en afslankmedicijnen worden hiertoe gerekend.


Mainline heeft in 2019 flinke expertise opgebouwd op dit onderwerp. Zo organiseerden wij een druk bezocht seminar met internationale experts. Lees hier het verslag van de avond. In 2018 en 2019 was Mainline onderdeel van een Europees project op dit thema en testten we een e-learning module uit Finland onder Nederlandse hulpverleners.

Het mooiste resultaat: op de Mainline website staat nu uitgebreide informatie voor mensen die prestatiebevorderende middelen gebruiken. Heb je na het lezen nog steeds vragen? Neem dan contact met ons op!

Internationaal

Zuid Afrika: Nothing about us without us!

Zuid Afrika loopt al jaren voorop met het betrekken van mensen die drugs gebruiken in het opzetten van harm reduction projecten. '(Meaningful) peer involvement' is een uitdaging in harm reduction en daarom is het ontzettend belangrijk om lessen te trekken uit Zuid Afrika.


Hoe TB HIV Care en OUT well-being mensen die drugs gebruiken hebben betrokken bij het opzetten van hiv-programma's lees je in een mooi track record over Zuid Afrika. Het motto is: Nothing about us without us! 

In 2019 startte Mainline met behulp van lokale partners FDP en Centres for Disease Control and Prevention een assessment om nog beter in kaart te brengen hoe druggebruikers ingezet kunnen worden om harm reduction programma's te versterken. De resulaten van de assessment worden in de loop van 2020 verwacht, en zullen aanbevelingen bevatten die door projecten over de hele wereld toegepast kunnen worden. Learning Hub in Vietnam

Crystal meth gebruik in Zuidoost Azië neemt een vogelvlucht. Mainline speelde hierop in door samen met SCDI en met behulp van Open Society Foundations in Vietnam een Learning Hub op te zetten.

In 2019 werden hiervoor de bouwstenen gelegd met een twee maanden durende training in Hanoi. Harm reduction services gericht op stimulantengebruik zijn er nog maar weinig. Hoe zet je effectieve programma's op? En wat zijn de de specifieke uitdagingen die bij stimulantengebruik komen kijken? Met de Learning Hub brengen Mainline en SCDI alle stakeholders bij elkaar. 2020 staat in het teken om de reikwijdte van de Learning Hub uit breiden naar andere delen van Zuidoost Azië.

Zie voor een indruk van deze intensieve samenwerking de video! Klik hier voor meer informatie over de Learning Hub.
Harm reduction boost in Pakistan

Mainline zette zich in 2019 in om harm reduction in Pakistan op te schalen. Dankzij een assessment in Punjab werd duidelijk dat hiv prevalentie onder mensen die drugs injecteren lokaal opliep tot wel 70%. Dit schokkende nieuws leidde ertoe dat Global Fund per direct meer budget beschikbaar stelde. Het hiv-budget voor Pakistan werd vergroot van 35 miljoen USD tot 71.5 miljoen USD voor de periode 2021-2023. 

Hiv prevalentie onder injecterende druggebruikers in Pakistan was in de afgelopen jaren gemiddeld 38%.

Dat is hoog. De middelen om hiv te
bestrijden zijn schaars. 

Nai Zindagi is een van de organisaties die zich met behulp van Mainline inzet voor harm reduction in Pakistan. Maar zelfs met de grote investeringen van het Global Fund worden nog heel veel mensen niet bereikt. 

Zo ook mensen die heroine roken in plaats van injecteren. Terwijl uit een tweede assessment in 2019 van Mainline en Nai Zindagi onder deze groep de hiv-prevalentie onder niet-injecterende gebruikers met 4,1% veel hoger bleek dan onder de reguliere bevolking (0,1%). Om die reden is niet-injecterende gebruikers ook toegang verschaft tot de harm reduction services van Nai Zindagi. Het doel is om de dekking van harm reduction in Pakistan de komende jaren aanzienlijk te vergroten.Mainline leidt lokale trainers op

Mainline organiseerde in juli 2019 voor de tweede keer het Trainer of Trainers programma (ToT). Het doel is om personeel van lokale partners zo op te leiden dat ze hun eigen harm reduction trainingen kunnen geven.

Tien deelnemers uit vijf landen werden geselecteerd om in Thailand, een week lang de beginselen van het trainerswerk eigen te maken. Welke doelen stel je? Hoe breng je de trainingsbehoefte in kaart? De deelnemers kregen opdrachten mee naar huis, waarop ze in de loop van het jaar beoordeeld werden. Ook in 2020 worden opdrachten gegeven, waaronder het geven van trainingen binnen de eigen organisatie. Zodra alle opdrachten goed zijn afgerond wordt de Basic Skills of Training Qualification uitgereikt, geaccrediteerd door zowel Mainline als International Drug Policy Consortium. Indonesische zorgveld leert over crystal meth

Mainline trainde in samenwerking met het Indonesische ministerie van Volksgezondheid, lokale partner Karisma en de Universiteit Atma Jaya 24 zorgverleners op het gebied van harm reduction. De zorgverleners, afkomstig van 12 verschillende gezondheidscentra uit heel Indonesië, werden getraind op het gebied van mentale gezondheid van mensen die methamfetamine roken. Het integreren van deze druggerelateerde kennis in deze gemeentelijke gezondheidszorg is een grote stap voor harm reduction in Indonesië. Zie hier de volledige track record.


8.663

mensen hadden toegang tot harm reduction via Mainline


4.694

mensen ontvingen psycho-sociale ondersteuning

 

6

landen: Indonesie, Kenia, Pakistan, Tanzania, Zuid Afrika en VietnamMainline goes Tanzanian

Mainline ontfermde zich in 2019 over het enige spuitomruilproject in heel Tanzania. Samen met Médecins du Monde (oprichter van het project) ondersteunt Mainline de lokale organisatie Mukikute met het runnen van het drop in centrum, spuitomruilproject en vrouwgerichte activiteiten. 

Bestrijding van infectieziekten staat hoog op de agenda, net als wondverzorging en het bieden van een veilige ruimte.In het drop-in centrum in de hoofdstad Dar Es Salaam hebben mensen die drugs gebruiken toegang tot rustruimtes, medicatie, wasfaciliteiten, een dokter en kunnen ze deelnemen aan groepsgesprekken. 

De veldwerkers van Mukikute gaan dagelijks de stad in om mensen te bereiken die het zich niet kunnen veroorloven naar het drop-in centrum te komen. Elke veldwerker heeft de verantwoordelijkheid over zijn eigen hotspot, een plek waar veel druggebruikers samenkomen. Elke veldwerker stuurt weer peer educators aan - gebruikers die de schone spuiten uitdelen en gebruikte spuiten innemen. Mogelijk wordt het project in 2021 opgeschaald naar andere steden in Tanzania en met behulp van Global Fund gelden. Lees meer hier.

Kenia haalde in 2019 de 90-90-90 doelen

Mainlines partner MEWA boekte in 2019 groot succes! Het harm reduction project in Mombassa, Kenia, kreeg het voor elkaar om 98% van hun cliënten te testen, 97% van de hiv-positieve cliënten medicatie te verschaffen en daardoor bij 90% van de cliënten een onmeetbare viral load te bewerkstelligen. 
Mainline organiseerde tevens een kennisuitwisseling tussen MEWA en partner Mukikute in Tanzania om hun vrouwenactiviteiten te versterken. Hoe bereik je vrouwen die drugs gebruiken in Oost Afrika? En hoe bied je ze gepaste harm reduction services aan? Het zijn vragen die Mukikute had bij het uitbreiden van hun services voor vrouwen die drugs gebruiken. De opgedane ideeën passen ze momenteel toe in hun vrouwenactiviteiten die in 2020 van start zijn gegaan in het drop-in centrum van Mukikute in Dar es Salaam. 

Vrouwen die drugs gebruiken worden gesteund om hun leven op te pakken.


98%

werd getest

 

op hiv

97%

kreeg behandeling


met hiv-medicatie

90%

van de cliënten 

had een onmeetbare viral load


Best Prison-Practice in Georgië

Iedereen verdient een tweede kans in het leven. Maar hoe ondersteun je mensen het best na vrijlating uit de gevangenis? Wat zijn effectieve manieren om mensen te helpen met hun re-integratie in de maatschappij? En welke aandachtspunten zijn er als de persoon in kwestie drugs gebruikt?

Gedurende 2,5 jaar heeft Mainline samengewerkt met Tanadgoma in Georgië. Binnen dit bijzondere project bekeken we samen naar opties om het gevangenissysteem in Georgië te veranderen en meer ruimte te creëren voor effectieve re-integratie. Dit leidde, naast een onderzoek en een lobby-campagne, tot een goed leesbaar en praktisch boekje met leerzame voorbeelden uit Nederland.

Meer informatie over het project is te vinden op de projectpagina.
582

mensen uit de zorg werden door Mainline (partners) getraind

in 6 landen

461

politieagenten en justitiemedewerkers werden getraind

 

133

mensenrechtenschendingen werden opgevolgd

een bittere noodzaak

Wisseling van de wacht

Goodbye

In 2019 namen wij afscheid van twee fantastische bestuursleden: onze penningmeester Laetitia de Leede en voorzitter Victor Everhardt. Beiden hebben Mainline jarenlang met veel enthousiasme en deskundigheid bijgestaan. Wij gaan jullie missen en willen jullie hartelijk bedanken!

Hello

Gelukkig mochten wij ook twee bijzondere mensen verwelkomen in ons bestuur: financiële duizendpoot Jantien Manders werd onze nieuwe penningmeester en Monique Middelhoff brengt jarenlange internationale ervaring uit het hiv- en harm reduction veld mee naar ons bestuur.

In 2020 kiezen wij een nieuwe voorzitter. Wie dat wordt? Wij bouwen de spanning nog even op.

Duurzaam Mainline

Mainline doet zijn best om een steentje bij te dragen aan het milieu. Wil je weten hoe? Lees in deze blog hoe onze Mainline medewerkers met koude handen aan het werk zijn omdat de verwarming laag staat en hoe wij proberen te compenseren voor onze CO2 uitstoot.


Collega's zijn zich in 2019 warmer gaan kleden in verband met de temperatuurverlaging

Als werkgever nemen wij daarnaast onze verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het welzijn van ons personeel. In 2019 gaven wij 5.000 euro specifiek uit aan duurzaamheid. Meer informatie over hoe wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid invullen lees je op onze website. En mocht je dan toch nog klachten hebben: wij hebben in 2019 onze externe klachtenprocedure aangescherpt.

Financiën

Copyright Mainline 2023. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.