ENGLISH
 

Geen hulp bij overdosis GHB - onderzoeksrapport

Mensen die zeer regelmatig GHB gebruiken, verliezen vaak het bewustzijn en raken zelfs in coma. Deze groep heeft te weinig kennis om een overdosis te voorkomen of iemand te helpen die ‘outgaat’. Dat blijkt uit onderzoek van stichting Mainline en CVO.


GHB onderzoek
Bijna alle respondenten uit het onderzoek die regelmatig de drug GHB gebruiken verliezen af en toe het bewustzijn. Zeventig procent is zelfs weleens in coma geraakt, een toestand waarbij minstens 30 minuten niet wordt gereageerd op pijnprikkels.

Deze vorm van overdosering is risicovol en kan fataal zijn. Zo kan de ademhaling ermee ophouden of stikken mensen in hun eigen braaksel. Over- dosering kan ook leiden tot verkeersongelukken of brand in huis. GHB drukt qua drugsincidenten zwaar op de spoedeisende hulp (22% van de geregistreerde drugsincidenten; MDI, 2013).


Weinig bewustzijn en kennis van risico’s

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat mensen die vaak GHB gebruiken (meer dan 200 keer in hun leven) het meest in coma raken. Deze kwetsbare groep gebruikt met name om zich zelfverzekerder te voelen en problemen te vergeten. Het gebruik vindt vooral plaats in dorpen buiten de Randstad, veelal in isolement achter de voordeur. Hierdoor worden mensen die risico lopen nauwelijks bereikt door de hulpverlening.

Hoewel deze mensen bewustzijnsverlies als nadeel ervaren, zien ze het tegelijkertijd als een onoverkomelijk onderdeel van hun gebruik: ‘het hoort er gewoon bij’. Er is weinig kennis over hoe je een overdosering kunt voorkomen of wat te doen als iemand outgaat. Ze bellen minder snel een ambulance, proberen niet iemand wakker te houden en laten iemand vaak ‘gewoon’ liggen.

Dit komt naar voren in het onderzoeksrapport over GHB en overdosering dat Mainline deze week presenteert. Mainline deed de afgelopen twee jaar onderzoek in samenwerking met CVO (Centrum voor Verslavingsonderzoek) onder 160 mensen in Nederland en België. Samen met respondenten uit het onderzoek ontwikkelde Mainline een video om deze geïsoleerde groep thuis te bereiken en bewust te maken van de risico’s van outgaan.


Dit project is mogelijk gemaakt dankzij de financiele steun van: de Europese Commissie* en het Fonds Psychische Gezondheid.

Huidige zorg niet toereikend

De groep veelgebruikers wordt op dit moment onvoldoende bereikt door de hulpverlening. Huidige preventieactiviteiten richten zich voornamelijk op de partyscene en binnen de verslavingszorg ligt de focus voornamelijk op afkicken. Diegenen die niet kunnen stoppen of bij een eerdere afkickpoging weer terugvielen in gebruik - zo’n tweederde van de mensen na behandeling - vallen op dit moment tussen wal en schip.

Schadebeperkende maatregelen (harm reduction) zijn een manier om contact te houden met deze verborgen doelgroep, veiliger gebruik te stimuleren en verdere gezondheidsschade te beperken. In het onderzoeksrapport worden per subgroep diverse suggesties gedaan, afgestemd op de gebruikscultuur, informatiebehoefte en het kennisniveau.

Lakse houding veranderen

Video preventietool
Naar aanleiding van het onderzoek maakte Mainline een video voor en door zeer ervaren GHB-gebruikers waarin ze vanuit hun eigen belevingswereld vertellen over de gevolgen van outgaan. De ervaringsverhalen worden aangevuld met voorlichting over hoe overdosering te voorkomen en wat te doen als iemand outgaat. Met deze video hoopt Mainline de lakse houding ten opzichte van outgaan te veranderen en actieve gebruikers van informatie te voorzien over hoe zij de risico’s kunnen beperken.

Training
Ook ontwikkelde Mainline trainingen voor professionals die werken met mensen die GHB gebruiken. Zie:

Training over GHB
Workhop SLIK


Bronnen:

Van Gaalen, S., de Bruin, D. & Grund, J.-P., 2015. Overdose Prevention among people who use GHB in the Netherlands and Belgium (2014 – 2015). An exploration of the characteristics associated with overdose and opportunities for risk reducation, Amsterdam; Utrecht.

Van Laar, M.W. et al, 2013. Jaarbericht Nationale Drug Monitor 2012, Utrecht.

Mol T, Wisselink J, Kuijpers WGT, Dijkstra BAG. 2014. GHB: recidive op eenzame hoogte. Tijdschrift voor Verslaving. 3

Voor meer informatie: Sanne van Gaalen (projectleider GHB onderzoek)
Lees het rapport 'Overdosispreventie onder mensen die GHB gebruiken'Download het persbericht

Ervaringsdeskundige (ex-verslaafde) aan het woord

Meer lezen over dit project


Bijlage

GHB is een afkorting van gamma-hydroxyboterzuur en wordt gemaakt van GBL (schoonmaakmiddel) en natronloog (gootsteenontstopper). GHB is een stof met een dempende werking (downer) en werd vroeger gebruikt als narcosemiddel. Naar schatting zijn er in Nederland 22.000 mensen die recentelijk GHB hebben gebruikt (Van Laar et al. 2014). Het aantal incidenten met GHB is echter relatief hoog en zijn vaak ernstig van aard. In 2013 is er in 22% van de 3481 gemelde drugsincidenten GHB in het spel. Hiermee drukt GHB qua drugsincidenten het meeste op de spoedeisende hulp en ambulancediensten (MDI, 2013). Behalve het voorkomen van gezondheidsschade en levensbedreigende situaties zorgt overdosispreventie ook voor een besparing van zorgkosten.

Risicofactoren coma
Voor de ontwikkeling van overdosis preventie maatregelen, zijn binnen dit onderzoek de risicofactoren bepaald die het ontstaan van een coma vergroten, hier onderverdeeld in Drug, Set, Setting (Zinberg, 1984):

Drug (het middel/gebruikswijze): De beste voorspeller voor het ontstaan van een coma is de lifetime ervaring van respondenten met GHB. Mensen met zeer veel GHB ervaring (meer dan 200 keer in hun leven) hebben meer risico op een coma dan mensen met minder GHB ervaring (minder dan 50 keer in hun leven). Zij gebruiken vaker en meer doses per gelegenheid. In driekwart van de gerapporteerde coma’s in het onderzoek was er bovendien sprake van combinatiegebruik; meestal met alcohol en/of speed.

Set (persoonskenmerken): Het risico op een coma is geassocieerd met een laag opleidingsniveau en de motivatie van gebruik; mensen die GHB nemen omdat ze er meer zelfvertrouwen door krijgen en zich socialer voelen hebben een hoger risico op een coma.

Setting (met wie/omgeving): Respondenten die GHB (ook) alleen gebruiken hebben meer risico op een coma ongeacht of ze ook thuis gebruiken. Een sterke voorspeller voor een coma is de omgeving waar mensen wonen. Respondenten die buiten de Randstad wonen zijn vaker in coma geraakt dan respondenten uit de Randstad.

Onze huidige projecten


CHEMSEX DROP IN

Het chemsex-team van Mainline biedt vanaf augustus 2019 een-op-een gesprekken aan voor homo- en biseksuele mannen die aan chemsex doen of hebben gedaan. De optie om aan groepsgesprekken deel te nemen, blijft bestaan. De openingstijden zijn verruimd van 19:00 tot 22:00 uur.

De avonden zijn laagdrempelig en vinden plaats in een veilige omgeving. Omdat er vrije inloop is, is vooraf aanmelden niet nodig. Anonimiteit is bovendien gewaarborgd.

Wil je een een-op-een gesprek (ook buiten de avonden om)? Mail voor een afspraak naar chemsex@mainline.nl Chatten over chems

Heb je vragen? Ben je op zoek naar informatie, hulp of support? Of wil je je chemsex-ervaring delen? Het team is elke dinsdag en woensdag tussen 15:00 en 18:00 uur online op onze chemsex chat.

Chatten over chemsex> Lees meer

Chatten over chems

Voor homo- en bimannen die informatie, advies of hulp rond chemsex zoeken. Chat met het chemsex-team van Mainline. Anoniem, discreet en zonder oordeel.

Heb je vragen? Op zoek naar informatie, hulp of support? Of gewoon je chemsex-ervaring delen?

Vandaag 15 mei is Mainline's chemsex team niet bereikbaar via Chat. Vragen? mail naar chemsex@mainline.nl


Elke dinsdag en woensdag tussen 15:00 en 18:00 online.

Buiten de chattijden, kun je ons mailen: chemsex@mainline.nl

Of bezoek de chemsex-meetings: https://mainline.nl/posts/show/8475/chemsex-meetings

Voor Tina-gebruikers, check:
www.sexntina.nl 

> Lees meer

Welkom Tim

Vanaf half april heeft Mainline een nieuwe hoofdredacteur en teamleider voor ons veldwerk team: Tim Jansma. 

Tim is een absolute aanwinst, met een lang track record als bladenmaker en hoofdredacteur. Met Tim zijn wij er zeker van dat we boeiende verhalen, interviews en nieuws uit de scene kunnen blijven delen: met de bekende knipoog en Mainline-stijl. Welkom Tim!

Welkom Guido
Onze vertrouwde hoofdredacteur Guido van Diepen, die het magazine afgelopen jaren een flinke opknapbeurt heeft gegeven, gaat gelukkig niet ver weg. Hij versterkt vanaf april het internationale team bij Mainline. Guido zal onder andere Mainlines werk in Tanzania coördineren. Twee keer winst dus: welkom Guido! 

> Lees meer

Seminar Performance and Image Enhancing Drugs

Mainline organiseert 25 april 2019 een seminar met als thema het gebruik van Performance and Image Enhancing Drugs (PIEDs). Een vijftal nationaal en internationale bekende deskundigen op dit vakgebied zullen die avond spreken, waaronder de bekende Amerikaanse auteur William Llewellyn.


Het thema van het seminar sluit aan bij eerdere of lopende activiteiten van Mainline: sinds januari 2018 participeert Mainline in het Europese DELTS (Doping E-Learning Tools) project, daarnaast bracht Mainline in december 2018 het rapport “Het Maakbare Mannenlichaam” uit, waarin onder meer het gebruik van anabole steroïden aan bod komt. 

Het seminar is bedoeld voor gebruikers van prestatiebevorderende middelen, personen die beroepsmatig met gebruikers werken (bijvoorbeeld professionals in de gezondheidszorg en hulpverlening, sportschoolhouders, fitnesstrainers), en eenieder met interesse voor topics als prestatieverbeterende middelen en/of maatschappelijke schoonheidsidealen. Thema’s die aan bod komen in het seminar zijn, onder meer, het veilig gebruik van prestatiebevorderende middelen, en de invloed van die middelen op mannelijke lichaamsidealen door de tijd heen.
Op het seminar zullen de volgende gasten spreken:


William Llewellyn:
Topic: Veilig kuren
Bio:  William Llewellyn is de auteur van ANABOLICS, een populaire naslaggids over het gebruik van anabole steroïden en andere prestatiebevorderende middelen. Dit boek is regelmatig geüpdatet sinds de eerste publicatie in 2000 en bevindt zich nu in de 11e editie. William is ook een eredocent aan de John Moores universiteit in Liverpool, alwaar waar hij een bijdrage levert bij hun inspanningen op het gebied van educatie over anabolicagebruik, en harm reduction activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. In de loop der jaren is William te zien geweest via een breed scala aan media, waaronder de Washington Post, FoxNEWS en ABC TV. Hij stond ook op de cover van ESPN Magazine en was technisch adviseur op het gebied van steroïden voor diverse documentaires, tv-series, artikelen en boeken.

> Lees meer

Nieuw rapport 'Ons Herstel'

Herstel gaat om meedoen in de maatschappij en regie hebben over je eigen leven. Het gaat erom te zijn wie je wilt zijn als persoon. Meestal gaat herstel gepaard met het stoppen met middelengebruik. Maar ook binnen gecontroleerd gebruik kan je je leven op de rit krijgen.

In 2018 heeft Mainline vijftien herstelervaringen en -visies verzameld. Deze verhalen vormen de basis voor een compact rapport met concrete antwoorden op drie hoofdvragen:

  • Wat kunnen mensen zelf doen?
  • Wat kunnen mensen in de omgeving doen?
  • Wat zijn de succesfactoren?

> Lees meer

PERSBERICHT 10 jaar globaal drugsbeleid vanuit de VN blijkt totale catastrofe

Een nieuw rapport – maandag 22 oktober 2018 gepubliceerd door International Drug Policy Consortium (IDPC) – onthult dat de 10 jarige strategie van de Verenigde Naties om de illegale drugsmarkt in te perken totaal heeft gefaald. Nederland wordt als een van de weinige landen geprezen om de brede aanpak die zich richt op de gezondheid van mensen en harm reduction (testservices, drugsvoorlichting en overdosispreventie). 

Recordhoogtes drugsproductie en drugsdoden
De rapportage Taking stock: A decade of drug policy – A civil society shadow report geeft een schokkende kijk op de gevolgen van de Political Declaration and Plan of Action on drugs die in 2009 door de VN werd ingevoerd, met als doel een drugsvrije wereld. Uit het onderzoek blijkt dat door het beleid zowel de drugsproductie als -consumptie in plaats van zijn teruggedrongen, recordhoogtes hebben bereikt. Ook is het aantal drugsslachtoffers groter dan ooit.


> Lees meer

Oproep aan alle mannen!

Wat vind jij van je lichaam? Zijn er dingen die je graag zou veranderen? Sport je? Ooit steroïde gebruikt? Let je op je voeding? Heb je tatoeages of piercings? Wat zou je nooit doen om je uiterlijk te veranderen?

Zijn er dingen die je graag zou veranderen? Sport je? Ooit steroïde gebruikt? Let je op je voeding? Heb je tatoeages of piercings? Wat zou je nooit doen om je uiterlijk te veranderen?

> Lees meer

Verslag seminar anabole steroïden

Het gebeurt niet vaak, of misschien wel nooit, dat in Nederland een seminar georganiseerd wordt waarin het gebruik van anabole steroïden en andere “performance and image enhancing drugs” (PIEDs) vanuit harm reduction perspectief besproken wordt. Op 25 april organiseerden Mainline en Muscle Totaal een avond waarin dit onderwerp centraal stond. Ondanks de locatie buiten de Randstad, hadden ruim 90 bezoekers de reis naar sportschool en fitnessshop Muscle Totaal in Veldhoven (onder de rook van Eindhoven) ondernomen

Het programma zal daarbij een rol hebben gespeeld. Naast enkele van Nederland’s meest vooraanstaande deskundigen op het gebied van PIED-gebruik, was de Amerikaanse auteur William Llewellyn een van de sprekers. De thema-avond trok een breed publiek, vaak in de letterlijk zin van het woord: naast bodybuilders en krachtsporters (waaronder enkele Nederlandse kampioenen), waren vertegenwoordigers van onder meer sportorganisaties, verslavingszorg, en politie aanwezig.

Na het welkomstwoord van Harry de Jonge van Muscle Totaal, toonde Mainliner Tjeerd de Zeeuw de resultaten van een kleine steekproef onder 24 bezoekers van het seminar. Acht van hen gaven aan geen anabole steroïden (AAS) te gebruiken, terwijl 16 zeiden dat wel te doen of te hebben gedaan. Vrijwel alle deelnemers antwoordden dat er behoefte is aan meer specialisten binnen de medische en geestelijke gezondheidszorg met kennis over het gebruik van AAS. Ook waren deelnemers het er, ongeacht of zij nu wel of niet AAS gebruikten, in meerderheid over eens dat artsen geen AAS dienen voor te schrijven aan recreatieve sporters. Op twee topics verschilden personen die wel en niet AAS gebruikten opvallend van mening: personen die deze spierversterkers gebruikten waren in ruime meerderheid geen voorstander van het anoniem en tegen kostprijs verstrekken van naalden en spuiten aan personen die AAS gebruiken. Personen die geen AAS gebruikten stonden echter in meerderheid positief tegenover dit idee. Ook was er een verschil van mening ten aanzien van harm reduction activiteiten waar Mainline zich op zou kunnen richten: AAS-gebruikers noemden het testen van AAS (labonderzoek), in tegenstelling tot de niet-gebruikers, als een belangrijke activiteit.

Dr. Katinka van de Ven nam hierna het stokje over. Van de Ven is onderzoekster bij het Drug Policy Modelling Program, University of New South Wales, Australië. Zij bestudeert onder andere de handel en het gebruik van anabole steroïden (AAS) en andere prestatiebevorderende middelen, en richt zich daarbij specifiek op harm reduction. Van de Ven is oprichter van het Human Enhancement Drugs Network en is Editor-in-Chief van Performance Enhancement & Health. Het onderwerp van haar presentatie was Anabolen en harm reduction: waar kan ik (niet) terecht? Zij schetste hierin dat het gebruik van AAS in Nederland relatief weinig aandacht krijgt binnen de gezondheidszorg, en overheidsdiensten in het algemeen. Daarnaast gaf zij aan dat er een kloof bestaat tussen personen die AAS gebruiken en medewerkers in de gezondheidszorg; zo voelen medici zich dikwijls onbekwaam deze patiënten te helpen, terwijl AAS-gebruikers sceptisch staan tegenover de informatie die zij krijgen van doktoren. Een aantal organisaties beogen deze kloof te dichten, en AAS-gebruikers en zorgprofessionals te voorzien van op harm reduction gerichte (online) informatie; d.w.z. informatie gericht op het beperken dan wel voorkomen van schade door anabolicagebruik, zonder het gebruik zelf te veroordelen of te criminaliseren. Zo zijn er internationaal het Human Enhancement Drugs Network, en Exchange Supplies; en is er nationaal Mainline.

De volgende spreker, dr. Pim de Ronde, was voor vele aanwezigen een bekend gezicht, dan wel bekende naam. De Ronde promoveerde als internist-endocrinoloog in het Rotterdamse Erasmus MC op onderzoek naar de testosteronhuishouding bij de man, waarna hij zich in het VU Medisch Centrum en het Haarlemse Spaarne Gasthuis heeft bezig gehouden met onderzoek en behandeling van mannelijk hypogonadisme. In 2010 startte hij de “anabolenpoli”, een spreekuur dat gericht is op de analyse en behandeling van de gezondheidsproblemen die gepaard gaan met het gebruik van anabole steroïden. In de afgelopen jaren werden door hem honderden (ex)gebruikers van anabole steroïden gezien en behandeld. Daarnaast heeft hij meer dan 40 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan.
In zijn presentatie Anabole steroïden in Nederland, karakteristieken van de gebruiker en de wijze van gebruik besprak de Ronde de ontstaansgeschiedenis van de anabolenpoli, wat de poli wel en niet doet, de kenmerken van de bezoekers, en de gezondheidsklachten die hij veelal bij hen ziet. De Ronde sloot zijn verhaal af met een aantal aanbevelingen ten aanzien van anabole steroïdengebruik. Allereerst: doe het niet! Besluit je toch te gebruiken, besef dan dat er altijd risico’s aan kleven. Wie welke bijwerkingen krijgt, is vooraf moeilijk te voorspellen, al treden sommige bijwerkingen, zoals een verstoord cholesterol, meer op dan andere. Daarnaast raadde de Ronde aan eerst met training en voeding het maximale te bereiken. Ook noemde hij het stellen van realistische doelen. De experimenteerdrift (“the sky is the limit”) van steroïdengebruikers, waardoor gezondheidsrisico’s uit het oog worden verloren, baarde hem nogal eens zorgen. Ook adviseerde de Ronde een paar jaar vooruit te kijken (“er is meer in het leven”). Zo kan het voor gebruikers een onaangename verassing zijn vast te stellen dat zij onvruchtbaar zijn, op het moment dat zij kinderen willen. Tenslotte, dienen toekomstige gebruikers te beseffen dat het gebruik van anabole steroïden een verslavende werking kan hebben, aldus de Ronde. Circa de helft van de patiënten van de anabolenpoli noemde het gebruik van deze middelen verslavend, en de andere helft kon zich voorstellen dat het voor anderen verslavend kan zijn; het gebruik van anabole steroïden blijft dan ook zelden bij één kuur.

> Lees meer

Internationale Harm Reductie Dag

Annet en TB zijn veldwerkers van Mainline. In het kader van International Harm Reduction Day vroeg ik ze een paar algemene vroegen we hen over harm reductie. Hoe zit dat eigenlijk?

Hoe zou Nederland eruit zien zonder Harm Reductie?
“Annet: Ik denk dat veel druggebruikers gestorven zouden zijn. Door het ruilen van schone spuiten hebben echt meer mensen druggebruik overleefd. En door toename van kennis zijn mensen steeds meer gaan nadenken over hoe je bewuster met drugs kan omgaan. Het is bespreekbaarder geworden.

"TB: De kwaliteit leven van gebruikers zou dalen. Feestgangers zouden hun pillen niet kunnen testen. En een ziekte als HIV/AIDS zou veel meer vrij spel hebben.”

Waar staat support, don't punish voor? 

“Annet: Aandacht hebben voor alle vormen van onderdrukking van druggebuikers wereldwijd. In veel landen belanden druggebruikers in de gevangenis en in de Filipijnen worden gebruikers vermoord, terwijl ze juist ondersteuning nodig hebben."

"TB: Het gaat ook over stigmatisering. Alhoewel in Nederland ook nog steeds mensen worden gestigmatiseerd. Dat komt door onbekendheid met de problematiek.
Annet: En door angst voor drugs en wat het met je doet.”


> Lees meer

Training met open inschrijving: Chemsex

Mainline organiseert dinsdag 18 juni een trainingsochtend over de ins en outs van chemsex. Schrijf je nu in! 

Het gebruik van drugs tijdens seks is wereldwijd een groeiend fenomeen. Uit onderzoek blijkt dat mannen die seks hebben met mannen (MSM) vaker drugs tijdens seks gebruiken dan heteroseksuele leeftijdgenoten. Daarbij springt de opkomst van het gebruik van crystal meth en het injecteren van drugs (slammen) in het oog. 


Tijdens deze spoedcursus wordt ingezoomd op de meerwaarde en de gebruikte slang van chemsex. Welke middelen zijn momenteel populair en welke combinaties worden gebruikt? Wanneer wordt chemsex problematisch en wat zijn dan vaak genoemde gezondheidsklachten? 

> Lees meer

Minder locaties meer nadruk op herstel

In 2018 telt Nederland 24 gebruiksruimten. Dit zijn er minder dan de 31 in 2013, en zelfs 37 in 2010. Ook lijken de gebruiksruimten minder individuele bezoekers per dag te zien. Tegelijkertijd is er in de gebruiksruimten meer aandacht voor aanvullende hulpverlening op locatie, ondersteuning bij (re)integratie en herstel. Dat blijkt uit de inventarisatie drugsgebruiksruimten die Het Trimbos Instituut, De Regenboog Groep en Mainline eind 2018 publiceerden.  

Herstelfocus
De toename en uitbreiding van geïntegreerde zorg bij gebruiksruimten sluit aan op ontwikkelingen in het verslavingsveld naar ‘herstel, participatie en re-integratie’. Werken aan herstel betekent dat er focus is op het dagelijks leven, op ontwikkeling van motivatie, op positief ervaren identiteiten en op zelfregulatie. Zaken die ook terugkomen in de Zorgstandaard Opiaatverslaving uit 2017.

> Lees meer

Resultaten survey ‘Het Maakbare Mannenlichaam’

Zijn mannen veel met hun uiterlijk bezig, en wat zijn zij bereid te doen om een bepaald lichaamsbeeld te bereiken? Deze vragen stelden wij ons in de zomer van 2018. De directe aanleiding daartoe was de start van een onderzoeksproject naar het gebruik van ‘Performance and Image Enhancing Drugs’ (PIEDs), zoals anabole steroïden, door recreatieve sporters. 

Anekdotisch, maar ook verschillend wetenschappelijk bewijs, leek te wijzen op een toename van het gebruik van deze middelen. Indien dit het geval is, past dit dan in een trend? Zijn meer mannen bereid risico’s te nemen om het uiterlijk van hun lichaam te ‘kneden’, en moet het gebruik van spierversterkende medicatie gezien worden als een (geaccepteerd) onderdeel van het instrumentarium dat de hedendaagse man ter beschikking staat om zijn gewenste uiterlijk te verkrijgen, zoals ook dat ook geldt voor ‘protein diets’, zonnebank, en liposuctie? Zo ja, waar ligt dan de grens? Of is die er niet, en is alles toegestaan behalve een lelijk uiterlijk? Kortom, is er sprake van een ‘maakbaar’ mannenlichaam? De resultaten van de survey ‘Pompen, spuiten, snijden, slikken – Het Maakbare Mannenlichaam’ helpen dit beeld te verhelderen. 


> Lees meer

Rapport Druggerelateerde sterfte in Nederland

Het Jaarbericht de National Drugs Monitor 2017 van het Trimbos Instituut meldt een stijging van de druggerelateerde sterfte in Nederland. Het Trimbos Instituut maakt wel de kanttekening dat het niet duidelijk is of het om een daadwerkelijke stijging van de druggerelateerde sterfte gaat, ofwel dat er een verbeterde druggerelateerde dodenregistratie plaatsvindt.


> Lees meer

CHEMSEX Hoe houden we de seks geil?

Donderdag 11 oktober host Club Church in samenwerking met Mainline en COC Nederland een debat over chemsex in de gay scene. Het doel is om druggebruik tijdens de seks bespreekbaar te maken binnen onze community. Zonder vooroordelen en met een positieve vibe!

Tijdens de avond wordt chemsex vanuit verschillende perspectieven belicht.
Daarbij passeren zowel de positieve ervaringen als problematisch gebruik de revue. Wat is de mogelijke impact op je persoonlijke leven en hoe dragen wij als community verantwoordelijkheid?

Het wordt een avond vol entertainment, sprekers, paneldiscussies en dialoog. Columnist en wetenschapper Linda Duits, gespecialiseerd in gender en seksualiteit, praat de avond aan elkaar. Special guests zijn Slet Lana en Tomas.

> Lees meer

Poppi - Drugs Museum Amsterdam

Een nieuw en bijzonder initiatief - Stichting Mainline lanceert Poppi: Drugs Museum Amsterdam. 

Poppi wordt hét Drugsmuseum van Nederland dat het hele verhaal over drugs vertelt. Het is de enige plek in Nederland waar je op toegankelijke wijze kunt leren en praten over drugs. Met Poppi willen we prikkelen. Mensen uitdagen om hun eigen ideeën over drugs onder de loep te nemen. Is het effect van een xtc-pil altijd hetzelfde? En waarom raakt de ene persoon verslaafd aan drugs en de ander niet? Gebrek aan kennis leidt al snel tot ongelukken.

> Lees meer

De nieuwe Mainline is uit

De nieuwe Mainline is uit: de pillen-special. Nu nog de verspreiding. Kijk hier om het Mainline magazine te volgen van drukker naar lezer. 10.000 Mainline tijdschriften komen aan per vrachtauto. Op een pallet vol met 50 dozen, a 9,5 kilo per stuk is 475 kilo met ± 6 miljoen….schade-beperkende woorden.


Ditmaal de Pillenspecial.


> Lees meer

Chemsex en GHB-debat in De School  

Afgelopen februari presenteerde Mainline in samenwerking met Club De School twee succesvolle thema-avonden over chemsex en GHB. Kon je er niet bij zijn? Lees hier een kort verslag.  

Het chemsex-debat was specifiek gericht op de LHBT-gemeenschap. In de sfeervol verlichte ruimte leidde moderator Monty Aal de avond in. Mainliner Leon Knoops gaf een spoedcursus chemsex: wat is chemsex en veel gebruikte slang? Wat is de meerwaarde en wanneer kan het misgaan?


> Lees meer

Gebruikersenquête 2018

Sociale contacten en afleiding helpen als je minder wilt gebruiken. En de hulpverlening is meestal prima, maar de bejegening kan verbeterd worden. Dit kwam onder andere naar voren in Mainline’s 2018 gebruikersenquête. Vijftig druggebruikers in de marge van de samenleving werd gevraagd naar hun welzijn, drugsgebruik, ervaringen met hulpverlening, woonsituatie en pogingen om te stoppen of minderen. 

29 Personen zijn redelijk tot heel tevreden over de zorg in hun omgeving. Slechts tien personen geven aan overwegend ontevreden te zijn over de zorg. Toch hebben de meeste respondenten, ongeacht of ze tevreden of ontevreden zijn, wel verbetersuggesties voor de zorg. Opmerkelijk veel suggesties hebben betrekking op bejegening, echt contact, en de behoefte aan meer persoonlijke ondersteuning vanuit de hulpverlening.

> Lees meer

Inschrijving gestart speciale Middelen en Contact training

'Krijg je watervergiftiging van xtc?', 'Geeft wijn na bier plezier?', 'Raak je van heroïne meteen verslaafd? Op deze vragen en meer krijg je antwoord tijdens een Mainline Middelen en Contact training. 

Kom je vreemd gedrag tegen en denk je aan drugs? Weet je eigenlijk niet hoe je met iemand onder invloed moet praten? Ben je slecht op de hoogte van de laatste slang? Weet je het verschil tussen bruin, wit en alles daartussen niet? Of.....je bent gewoon nieuwsgierig? 

Op 17 december organiseert Mainline de training Middelen en Contact. 
> Lees meer

Heeft u te maken met Performance and Image Enhancing Drugs (PIEDs)?

Professionals gezocht voor onderzoek naar e-learning tool over Performance and Image Enhancing Drugs (PIEDs). Meer dan 8% van de Nederlandse sportschoolbezoekers geeft aan in het voorgaande jaar illegale prestatieverhogende middelen te hebben gebruikt. 

Het gebruik hiervan kan leiden tot gezondheidsklachten. Om professionals in de gezondheidszorg te ondersteunen bij het herkennen, voorkomen en/of beperken van schade door het gebruik van deze middelen, ontwikkelde de Finse organisatie Dopinglinkki een e-learning programma.

In het kader van het Europese onderzoeksprogramma Doping E-learning Tools (DELTS) nodigt Mainline professionals uit die in hun werk te maken (kunnen) krijgen met gebruikers van PIEDs dit e-learning programma te doorlopen en het te beoordelen. Deelname vergt niet veel tijd, en kan gefaseerd en op eigen tempo plaatsvinden.

Met uw deelname vergroot u uw kennis over PIED-gebruik en levert u een nuttige bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe methodieken. Dit zijn betere, empirisch onderbouwde methodieken om PIED-gebruikers zorg op maat te bieden en schade door PIED-gebruik te verminderen.

Indien u deel wilt nemen aan het e-learning programma, kunt u een korte reactie sturen naar: t.dezeeuw@mainline@nl


Wilt u meer weten over het project en wat deelname inhoudt? 
> Lees meer

Stadsnomaden

De veldwerkers van Mainline brengen regelmatig een bezoek aan de stadsnomaden in het westelijk havengebied waar we warm welkom worden geheten en er veel interesse is voor het Mainline magazine. 

Meestal leidt dit tot levendige gesprekken met de bewoners over drugs, harm reduction tips maar ook vragen over hulpverlening en mogelijke oplossingen voor de onzekere toekomst.

> Lees meer

Onze afgeronde projecten

Copyright Mainline 2019. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.