ENGLISH
 

Bridging the Gaps 1 - 2012 t/m 2016

Indonesië, Kenia, Nepal, Pakistan en Zuid-Afrika


Mainline werkt via dit programma aan de verbetering van mensenrechten en de gezondheid van druggebruikers
in bovenstaande vijf landen. Het Bridging the Gaps programma liep van 2012 tot 2016. Wegens succes is het programma verlengd en zal onder de naam 'Bridging the Gaps 2' lopen tot 2020!

Binnen dit project richten we ons op drie groepen die een hogere kwetsbaarheid hebben voor hiv:
Lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender (LHBT) mensen, sekswerkers en mensen die drugs gebruiken.


Bridging the Gaps:

• Koppelt mensenrechten & gezondheid aan elkaar.

• Brengt key populations samen: sekswerkers, LHBT en mensen die drugs gebruiken.

• Linkt lokaal werk & internationale lobby aan elkaar.


Doel

• Mainline richt zich op druggebruikers als één van de doelgroepen die een verhoogd risico loopt om geïnfecteerd te raken met het HIV/aidsvirus.

• Ons doel is de HIV-risico's te verminderen en de algemene gezondheid van gebruikers te verbeteren.

• Dit doen we door sociale attitudes en het beleid van regeringen te veranderen. En door de toegang tot harm reduction diensten (zoals gezondheidszorg) te verbeteren.

Onze Bridging the Gaps projecten:

Indonesië

Kenia

Nepal

Pakistan

Zuid Afrika


Mainline werkt samen met lokale partners,
met name non-gouvernementele organisaties (NGO’s). We ondersteunen harm reduction-activiteiten die gedaan worden door mensen in het veld (outreach).

Ook helpen we onze partners met het ontwikkelen van hun organisatie (capaciteits- opbouw). Daarnaast vinden we het belangrijk dat specifieke diensten voor middelen- gebruikers geïntegreerd worden in ziekenhuizen en gezondheidscentra. Op deze manier hebben middelengebruikers ook na afloop van het project toegang tot goede zorg.

Mensenrechten
Alle activiteiten die Mainline verricht binnen het Bridging the Gaps programma worden uitgevoerd vanuit het mensenrechten perspectief. Door samen te werken met een brede coalitie van partners, slagen we er bovendien in om gezamelijk lobby te voeren richting overheden. Met name International Network for People who use Drugs (INPUD) lobbyt internationaal voor drugsgebruikers. Gezamelijk willen we bijvoorbeeld bereiken dat spuitomruil en methadonverstrekking worden toegestaan en gedwongen afkicken wordt tegengegaan.


Bridging the Gaps is een samenwerking tussen:

Mainline, Aids Fonds, AFEW, COC, GNP+, INPUD, ITPC, MSMGF, NSWP en wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse zaken.

Bridging the Gaps 2 loopt van 2016 tot 2020! Lees meer

Projectleiders

• Indonesië & Zuid Afrika: Hatun Eksen
• Kenia: Monica Carriere
• Nepal: Nick Veldwijk
• Pakistan (en Tanzania in BtG2): Machteld BuszContinuïteit van zorg

Met onze Pakistaanse partner Nai Zindagi zet Mainline in op uitwisseling tussen landen in ontwikkeling (zuid-zuid uitwisseling).

Wij streven naar continuïteit van zorg. Dat betekent dat we ook aandacht hebben voor de omgeving en de sociaaleconomische omstandigheden van druggebruikers.


Onderzoek

De mensenrechtensituatie van druggebruikers
Voor zijn master thesis deed Leon Essink onderzoek in acht BtG landen en gaf aanbevelingen over praktische manieren om schendingen tegen te gaan.

Toegang tot gezondheidzorg voor gebruikers
Voor haar master thesis deed
Tatiana Mouhebati onderzoek in acht BtG landen.


Meer lezen?

Onze huidige projecten


nationaal

Verwarde personen

Deskundigheidsbevordering zorg in de maatschappelijke opvang

Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen te maken met ernstig verwarde personen. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol (dubbel diagnose) en soms is er ook sprake van een lichte verstandelijke beperking (triple diagnose). Om professionals die met deze doelgroep werken te ondersteunen ontwikkelen Mainline en Volksbond Streetcornerwork een training. Ook gaan wij gezamenlijk een handleiding ontwikkelen die landelijk beschikbaar wordt.

> Lees meer
nationaal

Hepatitis C - Amsterdam

Nederland

In 2014 deed Mainline onderzoek naar risicoprevalentie en kennis op het gebied van Hepatitis C (HCV) onder bezoekers van laagdrempelige dag-inloopvoorzieningen in Amsterdam. Afgelopen februari 2017 is het HCV Project Amsterdam gestart: Bewustwording, opsporing en toeleiding tot effectieve Hepatitis C zorg; Naar virus-eliminatie onder (ooit) injecteerders in Amsterdam.

> Lees meer
nationaal

Chemsex

In de gaycene is het gebruik van drugs tijdens de seks wereldwijd een groeiend fenomeen. Vooral de opkomst van het gebruik van crystal meth en het injecteren van drugs (slammen) springt hierbij in het oog. Op dating apps en websites zoeken mannen naar sekspartners met dezelfde intenties. Ze screenen hierbij vaak op termen als ‘high & horny’, ‘party & play’, ‘chems-friendly’, ‘chems’, ‘parTy’, ‘chill out’ of ‘sleazy sex’. Onder professionals wordt seks onder invloed van drugs door mannen die seks hebben met mannen (MSM) 'chemsex' genoemd.

> Lees meer
internationaal

Bridging the Gaps 2 - 2016 t/m 2020

Indonesië, Kenia, Nepal, Pakistan, Zuid-Afrika, Tanzania (NIEUW!)

Het Bridging the Gaps programma heeft een tweede ronde financiering ontvangen van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daardoor kunnen we ons tot 2020 blijven inzetten om de gezondheid en rechtspositie van druggebruikers, sekswerkers en lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) mensen in bovenstaande zes landen te verbeteren.

> Lees meer
internationaal

Mainline: doping in de recreatieve sport

Mainline is onderdeel van een nieuw Europees project dat twee online interventies voor ‘Performance and Image Enhancing Drugs (PIED)’ toetst. Objectieve informatie over dit onderwerp is mondjesmaat beschikbaar, maar er wordt al jaren van uit gegaan dat het gebruik van PIED in de recreatieve sport toeneemt. Het gaat hier dan om middelen die mensen (zouden) helpen bij het afvallen en/of het sneller kweken van spieren. 

> Lees meer
nationaal

GHB overdosis preventie

Nederland & België

In een veranderde maatschappij, waarbij mensen experimenteren met nieuwe soorten drugs, is een urgente noodzaak om kennis op te doen van overdosis risico’s onder mensen die andere drugs (dan opiaten zoals heroine) gebruiken.

> Lees meer

Onze afgeronde projecten

internationaal

Harm reduction voor stimulantgebruikers

Mainline-GIZ onderzoek

Mainline onderzocht de ‘best practices’ in verschillende landen op het gebied van harm reduction-interventies voor gebruikers van stimulanten. Het project wordt ondersteund door Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) onder het programma Global Partnership on Drug Policies and Development (GPDPD).

> Lees meer
nationaal

Signalerings rapport mannelijke sekswerkers

Nederland

Op initiatief van Mainline vond in nauwe samenwerking met de GGD Amsterdam binnen het Prostitutie & Gezondheidscentrum 292 tussen november 2013 en februari 2014 een voorverkenning plaats onder mannelijke en transgender sekswerkers.

> Lees meer
nationaal

Quickscan Kampen

In oktober 2017 is Mainline in opdracht van de gemeente Kampen gestart met een Quickscan naar middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen in deze gemeente. 

> Lees meer
nationaal

Swingen: ​middelengebruik en seksuele keuzes

Nederland

In 2011 deed Mainline een voorverkenning onder swingers om meer zicht te krijgen op de aard, functie en combinaties van middelengebruik. Het doel hiervan was om een gerichter beeld te krijgen van de meerwaarde, motieven en invloed van middelengebruik op seksuele keuzes.

> Lees meer
internationaal

Bridging the Gaps 1 - 2012 t/m 2016

Indonesië, Kenia, Nepal, Pakistan en Zuid-Afrika

Mainline werkt via dit programma aan de verbetering van mensenrechten en de gezondheid van druggebruikers in bovenstaande vijf landen. Het Bridging the Gaps programma liep van 2012 tot 2016. Wegens succes is het programma verlengd en zal onder de naam 'Bridging the Gaps 2' lopen tot 2020!

> Lees meer
internationaal

Back to society

Georgië

Dit project - dat liep van 2014 t/m 2015 - geeft aandacht aan de specifieke behoeften van mensen die uit de gevangenis komen.

> Lees meer
Copyright Mainline 2019. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.