ENGLISH
 

Trainingen voor professionals over middelen & gebruikers

Wij bieden trainingen voor professionals die in hun werk te maken krijgen met druggebruikers.Door onze trainingen krijg je meer kennis van de belevingswereld van iemand die drugs gebruikt. Hierdoor ontstaat wederzijds begrip, ga je makkelijker het gesprek aan en vind je sneller aansluiting. 


 


Je kunt onze training zien als een cocktail: stel zelf de ingrediënten (onderwerpen) samen.

Iedere organisatie is uniek, en daar past Mainline zich op aan. Bij een eerste gesprek stellen we een aantal vragen, zodat we weten welke onderwerpen jullie graag in de cocktail terugzien.

De ene keer tijd heb je slechts tijd voor een shotje, de andere keer wil je uitgebreid genieten van een longdrink, oftewel: een presentatie van een uurtje? Een training of een workshop van een dagdeel, een dag of toch liever een meerdaagse training?

Net waar je als team behoefte aan hebt. 

Kennis en ervaring

 • Onze veldwerkers staan al bijna 30 jaar in nauw contact met middelengebruikers.
 • Grote kennis van de belevingswereld en de actuele realiteit van gebruikers.
 • Een open en pragmatische houding ten aanzien van drugs gebaseerd op harm reduction.
 • Ervaringsdeskundigen vertellen openhartig en eerlijk over de weerbarstige praktijk.
 • We koppelen de praktijkervaringen aan theorieën en methodieken.

Ja, ik wil meer weten!
Bel 020 682 2660
of mail naar
training@mainline.nl

Middelen

 • Effecten
 • Risico's
 • Gebruiksmethoden
 • Polygebruik
 • Harm reduction
 • Set & Setting

Wat is het verschil tussen snuifcoke en basecoke? Wat zijn de risico’s van de verschillende middelen? Is alcohol ongezonder dan heroïne? We duiken in het dagelijkse leven van de gebruiker en nemen verschillende middelen onder de loep. Ook komen de effecten en gebruiksmethoden aan bod. Hoe meer je iemands belevingswereld snapt, hoe makkelijker je aansluiting vindt in een gesprek.

Het is ook mogelijk om een specifiek middel uit te lichten, afhankelijk van de behoefte en parate kennis van jouw team.


Optioneel:
Ervaringsdeskundige

Drugs in huis

 • Regels in huis
 • Veiligheidsbeleid
 • Omgaan met dealers
 • Gevoelige onderwerpen bespreken

Toestaan dat een cliënt gebruikt op de instelling? Of juist niet? Wat doe je als een cliënt zich niet aan de regels houdt? We nemen jullie persoonlijke visie, de visie van jullie organisatie en de visie van de maatschappij onder de loep. Samen kunnen we werken aan een werkzame begeleiding en behandeling van middelengebruikers. Een ervaringsdeskundige kan vanuit eigen ervaring vertellen wat hem in de begeleiding en behandeling heeft geholpen, maar ook wat juist niet.  


Optioneel:
Ervaringsdeskundige

Chemsex

 • Wat is chemsex?
 • Meerwaarde voor mannen
 • Slang & populaire middelen
 • Veelvoorkomende klachten
 • Onderliggende issues
 • Gesprekstechnieken en tips

De chemsex training geeft een inkijkje in de chemsex scene en inzicht in de beweegredenen van mannen om te gebruiken. Hoe ziet hun seksleven eruit? Wat is de meerwaarde van chems tijdens de seks? Wat voor chems worden gebruikt? En welke gezondheidsrisico’s komen daarbij kijken? Ook komen onderliggende issues als schaamte, infectieziekten en geaardheid aan bod. In de training krijg je tools aangereikt om het gesprek over chemsex aan te gaan.  


Optioneel:
Ervaringsdeskundige

Afhankelijkheid

 • Visie op middelengebruik
 • Waarom gebruiken mensen?
 • Hoe herken je gebruik?
 • Problematisch gebruik
 • Craving / zucht
 • Bespreekbaar maken

Wat is afhankelijkheid? Wanneer spreek je van problematisch gebruik? Hoe komt het dat sommige mensen problemen ervaren en anderen niet? Je krijgt inzicht in (eigen) vooroordelen en hoe die goed contact in de weg kunnen zitten. Verder leer je over de hardnekkigheid van craving en de complexiteit van afhankelijkheid.


Optioneel:
Verslavingsarts

Psychische gezondheid

 • Gebruik & trauma
 • Gebruik & depressie
 • Dubbel & triple diagnose
 • Eenzaamheid
 • Omgaan met verwarde mensen
 • Omgaan met agressie

Welk effect hebben middelen op de psychische gezondheid van mensen? Kan drugs ook een positieve invloed hebben op mensen met een psychische aandoening? Waar let je op bij mensen met een dubbele diagnose? Wat is het verschil met een verwarde toestand en hoe ga je daarmee om? In de training gaan we dieper in op dubbele diagnostiek. Ook leren we hoe om te gaan met weerstand en complexe problematiek.


Optioneel:
Verslavingsarts

Fysieke gezondheid

 • HIV en AIDS
 • Hepatitis C
 • Seksueel overdraagbare aandoeningen
 • Hart, lever en longen
 • Harm reduction

Mensen die drugs gebruiken lopen grotere gezondheidsrisico's dan mensen die niet gebruiken. Degenen die hun drug injecteren en hun naald daarbij delen, lopen het risico op een infectieziekte als HIV/AIDS of Hepatitis C. Maar Hepatitis C kan je ook al krijgen van het delen van een pijpje of een snuifbuis. Daarnaast is er een relatie tussen drugsgebruik en een verhoogd risico op soa's, problemen met de longen of het hart en een scala aan andere klachten. In deze training leer je over de verschillende (infectie)ziektes, de manier waarop je deze oploop en hoe je dit kan voorkomen, testen en behandelen.


Optioneel:
Verpleegkundige

Contact

 • Presentie-methode
 • Socratisch motiveren
 • Beeld van gebruiker
 • Motiverende gespreksvoering
 • Valkuilen in gesprek
 • Omgaan met verward gedrag

Hoe leg je contact met iemand die dagelijks gebruikt? Wat werkt goed en wat zijn valkuilen? Je leert communicatietechnieken en krijgt tips om het gesprek aan te gaan. We werken met verschillende methodieken, zoals motiverende gespreksvoering, presentie en socratisch motiveren. Ook kan omgang met verwarde mensen aan bod komen. Aanrader: met behulp van de trainingsacteur (optioneel) kun je ook echt oefenen in de praktijk.


Optioneel:
Trainingsacteur

Overdosis

 • Oorzaken
 • Voorkomen
 • Signaleren
 • Wat te doen bij overdosis?

Wat is de oorzaak van een overdosis? Wat is het verschil tussen een overdosis aan downers en een overdosis aan stimulanten? Kun je zien dat iemand out gaat? Bij welke middelen is de kans groter op een overdosis? Voorkomen is altijd beter dan genezen; daarom besteden we in deze training aandacht aan harm reduction-tips die je gebruikers kunt geven om te voorkomen dat ze overdoseren. Op interactieve wijze leer je overdosissignalen te herkennen en wat je moet doen als iemand out gaat.


Optioneel:
Trainingsacteur

Specifieke doelgroepen

 • Sekswerkers
 • LVB'ers
 • Steroïdengebruikers
 • Gevangenen
 • Vrouwen

Heb jij te maken met een specifieke doelgroep? Sekswerkers moet je heel anders benaderen dan LVB’ers of mensen in detentie. We leggen de focus op de doelgroep waarmee jij werkt. Wat is hun belevingswereld en hoe benader je deze groep het best? Hoe vind je aansluiting en onderhoud je betekenisvol contact?  


Optioneel:
Trainingsacteur
Copyright Mainline 2018. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.