ENGLISH
 

Rapporten & onderzoek

Hieronder een overzicht en korte beschrijving van uitgegeven rapporten en onderzoeken door Mainline.

Hulpverlening voor de drugs/sex combi (2021) 

Seksuologen en verslavingszorginstellingen werken zelden samen bij de behandeling van mensen die seks en drugs combineren. Ze verwijzen nauwelijks door en hebben beperkte kennis op elkaars terrein. Dat blijkt uit de bachelorscriptie van VU-student Valerie van der Wel voor Mainline.
Onderzoeksverslag Valerie.pdf


Covid Monitor (2020)

Het Harm Reduction Netwerk van het Trimbos-instituut, Stichting Mainline en de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG werken sinds half maart nauwer samen om een beeld te krijgen van de effecten van de coronamaatregelen op harm reduction voorzieningen in het land en hun doelgroepen.

De signalen in dit overzicht zijn gebaseerd op de inbreng van medewerkers van geïntegreerde voorzieningen, gebruiksruimten, M.O.-voorzieningen, medicatiepoli’s en medische heroïne units (MHU), evenals belangenbehartigers en personen die drugs gebruiken.

Harm reduction & COVID 1.pdf

Harm reduction & COVID 2.pdf

Harm reduction & COVID 3.pdf

Harm reduction & COVID 4.pdfSpeed limits: harm reduction voor stimulantgebruikers (2017)

Mainline onderzocht de ‘best practices’ in verschillende landen op het gebied van harm reduction-interventies voor gebruikers van stimulanten. Het project wordt ondersteund door Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) onder het programma Global Partnership on Drug Policies and Development (GPDPD).

Lees het rapport of de samenvatting.


MSM Chems Online Monitor (2017)

Om chemsex onder MSM in Nederland beter in kaart te brengen, monitort Mainline twee MSM-dating sites: een populaire gay dating site, en een internationale hardcore website waar mannen met ruigere of meer kinky interesses op hun voorkeuren naar een sekspartner kunnen zoeken. Bekijk hier de bevindingen.


Crystal meth-gebruik en injecteren van drugs onder MSM (2016)

Het gebruik van crystal meth neemt de laatste jaren toe in de Europese gayscene. Ook in Nederland is deze superspeed in bepaalde homonetwerken populair. Mainline en Soa Aids Nederland brachten samen een signaleringsrapport (Tina & Slammen) uit.


M-health in harm reduction strategies for people who use drugs (2016)

Fleur Godrie deed onderzoek naar de effectiviteit van mobile health als onderdeel van harm reduction programma’s. Er wordt geconcludeerd dat informatie veel toegankelijker wordt en harm reduction diensten kunnen groeien in frequentie en relevantie voor het individu. Lees hier haar rapport


Onderzoek: De toegang tot gezondheidzorg (2014)

Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door studenten aan de Vrije Universiteit in het kader van hun studie Health Sciences. De onderzoeken zijn gedaan onder mensen die drugs gebruiken.

Het ene onderzoek richtte zich op toegang tot sexuele gezondheid. Bij het andere onderzoek lag de focus vooral op mensen die Amfetamine gebruiken.

1. Sexual and Reproductive Health Services for People who Use Drugs
Tatiana Mouhebati deed onderzoek naar de toegang die gebruikers hebben (in acht BtG landen) tot diensten die zich richten op seksuele gezondheid.

2. Service delivery for people who use Ampetamine-Type-Stimulants in alignment with harm reduction principles
Wereldwijd neemt het gebruik van (meth-)amfetamine sterk toe. Agnes Walk onderzocht of organisaties - die zich richten op de gezondheid van druggebruikers - toegerust zijn op de behoeften van deze groep gebruikers. Zij concentreerde zich op de situatie in Zuid-Afrika, Indonesië en Nepal.Spannender, Langer en Intenser.... (2021)

Druggebruik in een seksuele context onder vrouwen, hoe zit dat eigenlijk?  Als het over druggebruik en seks gaat horen we vaak over chemsex onder mannen. Stagair social work Marjolein de Man ging op onderzoek uit om te achterhalen hoe het zit met druggebruik en seks onder vrouwen. 77 personen vulden een survey in. Daarnaast werden met 9 respondenten die ervaring hebben met de middelen 3mmc, 4mmc, GHB en crystal meth en / of slammen verdiepende interviews gehouden. 

spannender langer en intenser.pdf


Maakbare mannenlichaam (2018)

Zijn mannen veel met hun uiterlijk bezig, en wat zijn zij bereid te doen om een bepaald lichaamsbeeld te bereiken? Deze vragen stelden wij ons in de zomer van 2018. De directe aanleiding daartoe was de start van een onderzoeksproject naar het gebruik van ‘Performance and Image Enhancing Drugs’ (PIEDs), zoals anabole steroïden door recreatieve sporters, waar Mainline bij betrokken was. Bijna 500 mannen vulden de survey in.

Het Maakbare Mannenlichaam.pdf


Enquête onder basecoke- en/of opiaatgebruikers (2017)

Ook in 2017 heeft Mainline weer een enquête gehouden onder de opiaat-basecokegebruikers. In de enquête zijn aan 69 deelnemers in 15 steden in Nederland verschillende vragen voorgelegd over de klachten die er zijn, onder meer m.b.t. de kwaliteit van de middelen en de gezondheid (psychisch en fysiek). Bekijk hier de bevindingen 


Enquête onder basecoke- en/of opiaatgebruikers (2016)

Mainline nam bij 75 basecoke- en/of opiaatgebruikers een enquête af over drugs, gezondheid, wonen en kwaliteit van leven. Bekijk hier de bevindingen


Signaalrapportage opiaatbehandeling vanuit een gebruikersperspectief (2016)

In 2016 deed Mainline een tevredenheidpeiling onder cliënten van de opiaatbehandeling binnen de verslavingszorg in Nederland. Lees de signaalrapportage.


Onderzoek naar toegang tot hulpverlening in Thaise massagesalons (2016)

Mainline deed in 2015 onderzoek naar het druggebruik onder Thaise sekswerkers. Daaruit bleek dat zij de weg naar hulp niet kennen en vinden. Lees de Assessment Study October 2016


Geen hulp bij overdosis GHB - onderzoeksrapport (2015)

Mensen die zeer regelmatig GHB gebruiken, verliezen vaak het bewustzijn en raken zelfs in coma. Deze groep heeft te weinig kennis om een overdosis te voorkomen of iemand te helpen die ‘outgaat’. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport 'Overdosispreventie onder mensen die GHB gebruiken' van stichting Mainline en CVO.


Middelengebruik bij mannelijke en transgender sekswerkers (2014)


Op initiatief van Mainline en in nauwe samenwerking met de GGD Amsterdam vond een voorverkenning plaats onder mannelijke en transgender sekswerkers. Uitkomst is dat deze (voor het onderzoek geraadpleegde) groep tijdens hun werk relatief vaak middelen gebruikt. Onder invloed vertonen ze eerder seksueel risicovol gedrag. Lees het signaleringsrapport


Rapport: Health & Rights for People who Use Drugs (2014)


Lees het verslag van de Partner Meeting die Mainline en AFEW organiseerden van 8 tot 10 april 2014: Health and Rights of People who use DrugsAltijd anabool (2020)

Anabole Steroinengebruik Zonder Pauzes. Een beschrijving van een gebruikspatroon en de mannen die dit patroon volgen. In een survey onder 103 mannen die het afgelopen jaar anabole steroiden hadden gebruikt bleek zo’n 30% dit continu te doen. In vergelijking tot het doen van ‘kuurtjes’ geeft dit soort gebruik meer risico omdat het lichaam geen tijd meer krijgt te herstellen. Lees het rapport


Enquête: GHB/GBL (2017)

In 2017 heeft Mainline een enquête gehouden onder 61 GHB/GBL-gebruikers. Dit om overzicht te krijgen op de intentie voor gebruik, aanleidingen om GHB te gebruiken, hoeveel er wordt gecombineerd en met welke middelen. Bekijk hier de bevindingen.

Mainline’s smartshop enquête (2016)

Naar aanleiding van Mainline’s NPS special besloten wij eind 2016 een enquête te houden onder smartshops in Nederland. Dit om zicht te krijgen op welke middelen momenteel populair zijn onder bezoekers van smartshops. Bekijk hier de uitkomsten van de Smartshop enquete 2016.


Middelengebruik jongeren en jongvolwassenen in de gemeente Hof van Twente (2016)

In de gemeente Hof van Twente maakte men zich zorgen over het middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen. Deze quick scan is uitgevoerd om een eerste inschatting te maken van de situatie. Door middel van het spreken met jongeren, ouders, professionals, horecamedewerkers en andere bewoners van de Hof van Twente is in kaart gebracht in hoeverre er sprake is van problemen omtrent alcohol‐en druggebruik onder jongeren en jongvolwassenen in Hof van Twente.

Door: Masha Spits (Mark Bench) Renate van Bodegom (Mainline). Lees de QuickScan


Werken met peers: een zoektocht naar best practices (2015)

In een kwalitatief onderzoek kijkt Hayley Murray naar de beste manieren om peers te betrekken in harm reduction werk. Zij beantwoordt vragen zoals: hoe kunnen initiatieven van peers hun volledige potentieel bereiken? Hoe krijg je de motivatie van een peer en een organisatie beter op een lijn? En waarom krijgen de meeste peer-werkers niet betaald? Lees het onderzoek


Pleidooi voor mensenrechten voor mensen die drugs gebruiken (2014)

Deze studie onderzoekt hoe en in welke mate er een pleidooi wordt gevoerd voor de mensenrechten van mensen die drugs gebruiken. Ook wordt gekeken hoe mensenrechten bepleiting kan bijdragen aan betere en effectievere harm reduction strategieen en diensten.

Lees het onderzoek


Hoezo geen methadon? (2009)

In Nederland bestaat geen eenduidig beleid rond de verstrekking van methadon aan alcoholgebruikers. Het ontbreken van duidelijke richtlijnen zorgt soms voor getouwtrek tussen druggebruikers en hulpverleners en veel onzekerheid voor alle partijen. Lees het rapport.

Copyright Mainline 2023. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.